CPV: 15330000-0 Spracované ovocie a zelenina

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 15330000-0

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Z202123381 Spracovaná zelenina a spracované ovocie (12-14)
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 02.12.2021
09:00
Nitra - Staré Mesto, Nitra, Nitriansky, Slovenská republika