CPV: 15131310-1 Paštéta

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 15131310-1

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Z202214423 Paštéty
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 30.11.2022
09:30
Kysucké Nové Mesto, Kysucké Nové Mesto, Žilinský, Slovenská republika