CPV: 15113000-3 Bravčové mäso

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 15113000-3

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
32788-MUT Dodávka potravín
Dynamický nákupný systém
eZakazky 31.10.2027
14:45
Základná škola s materskou školou, Centrum I 32, Dubnica nad Váhom