CPV: 09211100-2 Motorové oleje

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 09211100-2

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Z202310122 Motorový olej 10W-40
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 25.09.2023
08:00
Michalovce, Michalovce, Košický, Slovenská republika