CPV: 09000000-3 Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje energie

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 09000000-3

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
56104-MST Dodávka a distribúcia elektrickej energie a plynu
Verejná súťaž
UVO 08.12.2021
09:00
Národný ústav detských chorôb