CPV: 03200000-3 Obilniny, zemiaky, zelenina, ovocie a orechy

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 03200000-3

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Z202214732 Dodanie zeleniny a ovocia
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 01.12.2022
15:30
Bratislava - mestská časť Rača, Bratislava III, Bratislavský, Slovenská republika