Verejné súťaže

Zverejnené zákazky
Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Z202210579 Revízie a odborné prehliadky (el.zariadenia, elektroinštalácie)
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 03.10.2022
11:14
Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Bratislava I, Bratislavský, Slovenská republika
Z202210628 Náhradné diely na autobusy Sor NB12,NB18 - Hnacie ústrojenstvo
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 03.10.2022
11:15
Košice, Košice, Košický, Slovenská republika
Z202210577 Základný kurz bezpečnostného technika
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 03.10.2022
11:30
Nitra, Nitra, Nitriansky, Slovenská republika
Z202210640 Mobilné telefóny
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 03.10.2022
11:30
Nitra, Nitra, Nitriansky, Slovenská republika
Z202210912 Originálne tonery do tlačíarní
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 03.10.2022
11:46
Bratislava, Bratislava, Bratislavský, Slovenská republika
Univerzálny šmykom riadený nakladač
Prieskum trhu
03.10.2022
12:00
FOOD FARM, s. r. o., Piešťanská 3, 917 01 Trnava
Microsoft Office 2021 pre domácnosti a podnikateľov (11 ks licencií)
Prieskum trhu pre určenie PHZ
03.10.2022
12:00
Mesto Lučenec
Multifunkčné zariadenie (7 ks)
Zákazka s nízkou hodnotou
03.10.2022
12:00
Mesto Lučenec
Farebné multifunkčné zariadenie (2 ks)
Zákazka s nízkou hodnotou
03.10.2022
12:00
Mesto Lučenec
41405-WNS Servis, údržba a oprava služobných motorových vozidiel
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 03.10.2022
12:00
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
Staňte sa prémiovým dodávateľom a získajte nasledujúce výhody
VLASTNOSTI BEZ REGISTRÁCIE REGISTRÁCIA PREMIUM ÚČET
Informácie o zverejnených zákazkách
Zjednodušená žiadosť o účasť / o súťažné podklady
Upozornenie o nových zákazkách na eZakazky.sk
Upozornenie o nových zákazkách na EKS.sk
Upozornenie o nových zákazkach cez vestník verejného obstarávania (UVO)
Možnosť vyhľadávania a filtrovania vo vyhlásených zákazkách
  Zadarmo Zadarmo 290 € / rok