Verejné súťaže

Zverejnené zákazky
Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Obstaranie sejačky
Prieskum trhu
12.08.2022
23:00
KEĽO A SYNOVIA s.r.o., Hlavná 137, 980 51 Veľké Teriakovce
Oprava vstupnej brány (Povinná obhliadka miesta dodania predmetu zákazky, sa bude konať dňa: 08.08.2022 - od 8,00 hod. do 13,00 hod.)
Zákazka s nízkou hodnotou
12.08.2022
23:59
Hotelová akadémia Košice
Z20228617 Trubky, potrubia, hadice a armatúry
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 13.08.2022
10:00
Prešov, Prešov, Prešovský, Slovenská republika
Z20228618 Kovový nábytok
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 13.08.2022
10:00
Prešov, Prešov, Prešovský, Slovenská republika
Z20228621 Svietidlá, osvetľovacie zariadenia, svetelné zdroje a príslušenstvo
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 13.08.2022
10:00
Prešov, Prešov, Prešovský, Slovenská republika
Z20227988 Laboratórne chemikálie
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 13.08.2022
10:10
Špačince, Trnava, Trnavský, Slovenská republika
Z20228120 Notebook
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 13.08.2022
11:10
Trnava, Trnava, Trnavský, Slovenská republika
Autokláv - varný kotol
Prieskum trhu
13.08.2022
12:00
Krava & Company s.r.o., Mlynská 1346, 093 01 Vranov nad Topľou
Z20228566 Neón. trubice, LED svietidlá, elektro material
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 13.08.2022
12:00
Prešov, Prešov, Prešovský, Slovenská republika
Z20228675 Priemyselne vyrábané nekovové materiály
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 13.08.2022
14:15
Martin, Martin, Žilinský, Slovenská republika
Staňte sa prémiovým dodávateľom a získajte nasledujúce výhody
VLASTNOSTI BEZ REGISTRÁCIE REGISTRÁCIA PREMIUM ÚČET
Informácie o zverejnených zákazkách
Zjednodušená žiadosť o účasť / o súťažné podklady
Upozornenie o nových zákazkách na eZakazky.sk
Upozornenie o nových zákazkách na EKS.sk
Upozornenie o nových zákazkach cez vestník verejného obstarávania (UVO)
Možnosť vyhľadávania a filtrovania vo vyhlásených zákazkách
  Zadarmo Zadarmo 290 € / rok