Verejné súťaže

Zverejnené zákazky
Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Technológia merania a regulácia miešania liehovín za studena
06.12.2023
23:59
ST.NICOLAUS a.s., 1.mája 113, 031 28 Liptovský Mikuláš
37895 - WNS Projektová dokumentácia na modernizáciu budovy MŠ Vajanského v Pezinku
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 06.12.2023
23:59
Mesto Pezinok
37842 - WNS Tlač mesačníka Pezinčan
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 06.12.2023
23:59
Mesto Pezinok
37832 - WNT Piest preklápania radlice - RASCO MSP RS 3,4
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 07.12.2023
07:00
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
Poskytovanie služieb mestskej autobusovej dopravy pre mesto Partizánske v období od 01.01.2024 do 30.06.2025
Užšia súťaž
07.12.2023
08:00
Mesto Partizánske
37902 - WNT Náhradné diely na snehovú radlicu RSK-P30
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 07.12.2023
08:00
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
Z202313913 Toaletné a hygienické prostriedky (nh-30)
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 07.12.2023
08:00
Nitra - Staré Mesto, Nitra, Nitriansky, Slovenská republika
Ťahaný diskový podmietač
07.12.2023
09:00
Pavel Bábics, Ňárad 245, 930 06 Ňárad
Nový izbový nábytok
07.12.2023
09:00
SUBSIDIUM ŠZ a ZpS, Betliarska 18, 048 01 Rožňava
Záložný zdroj elektrickej energie
07.12.2023
09:00
Poľnohospodárske družstvo Ďumbier, Podkoreňova 3, 977 43 Brezno
Staňte sa prémiovým dodávateľom a získajte nasledujúce výhody
VLASTNOSTI BEZ REGISTRÁCIE REGISTRÁCIA PREMIUM ÚČET
Informácie o zverejnených zákazkách
Zjednodušená žiadosť o účasť / o súťažné podklady
Upozornenie o nových zákazkách na eZakazky.sk
Upozornenie o nových zákazkách na EKS.sk
Upozornenie o nových zákazkach cez vestník verejného obstarávania (UVO)
Možnosť vyhľadávania a filtrovania vo vyhlásených zákazkách
  Zadarmo Zadarmo 290 € / rok