Verejné súťaže

Zverejnené zákazky
Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Planétový mixér s vymeniteľnými pracovnými nádobami
Prieskum trhu pre určenie PHZ
01.02.2023
08:00
BIOMINERAL s.r.o., Riazanská 59, 831 03 Bratislava
Kamenný mlyn s vysievačom
Prieskum trhu pre určenie PHZ
01.02.2023
08:00
BIOMINERAL s.r.o., Riazanská 59, 831 03 Bratislava
Vynášací dopravník na zrno na plnenie násypky kamenného mlyna
Prieskum trhu pre určenie PHZ
01.02.2023
08:00
BIOMINERAL s.r.o., Riazanská 59, 831 03 Bratislava
Z2023517 Archívne spisové dosky EMBA
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 01.02.2023
08:00
Kolárovo, Komárno, Nitriansky, Slovenská republika
Z2023445 kancelársky papier alebo ekvivalent
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 01.02.2023
08:45
Streda nad Bodrogom, Trebišov, Košický, Slovenská republika
ZVÝŠENIE ÚROVNE INFORMAČNEJ A KYBERNETICKEJ BEZPEČNOSTI VO FNSP ŽILINA
Výzva na predkladanie ponúk
01.02.2023
09:00
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
Odstránenie deliacej steny na spoločnej chodbe a vysušenie podlahy
Prieskum trhu pre určenie PHZ
01.02.2023
09:00
Základná škola, Žitavská 1, 821 07 Bratislava
Vybavenie laboratória riadiačnej monitorovacej siete
Verejná súťaž
01.02.2023
09:00
Univerzita Komenského v Bratislave, Šafárikovo námestie 6, 814 99 Bratislava
51314-MSS Poistenie Železníc Slovenskej republiky
Verejná súťaž
UVO 01.02.2023
09:00
Železnice Slovenskej republiky
Z2023369 Lieky ATC skupiny J01 - ??Antiinfektíva na systémové použitie - časť 5.
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 01.02.2023
09:00
Banská Bystrica, Banská Bystrica, Banskobystrický, Slovenská republika
Staňte sa prémiovým dodávateľom a získajte nasledujúce výhody
VLASTNOSTI BEZ REGISTRÁCIE REGISTRÁCIA PREMIUM ÚČET
Informácie o zverejnených zákazkách
Zjednodušená žiadosť o účasť / o súťažné podklady
Upozornenie o nových zákazkách na eZakazky.sk
Upozornenie o nových zákazkách na EKS.sk
Upozornenie o nových zákazkach cez vestník verejného obstarávania (UVO)
Možnosť vyhľadávania a filtrovania vo vyhlásených zákazkách
  Zadarmo Zadarmo 290 € / rok