Verejné súťaže

Zverejnené zákazky
Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Tlač tlačív prevádzkových, hárkových a ostatných tlačív
Výzva na predkladanie ponúk
25.05.2022
09:30
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s., Rožňavská 1, 832 72 Bratislava
22284-WNT Dodávka elektrickej energie
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 25.05.2022
09:30
Sanatórium Dr. Guhra, n.o.
Z20224999 Toaletné kreslá a stoličky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 25.05.2022
09:30
Bratislava - mestská časť Ružinov, Bratislava II, Bratislavský, Slovenská republika
Z20224953 Toner -originál od výrobcu zariadení danej značky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 25.05.2022
09:45
Trenčín, Trenčín, Trenčiansky, Slovenská republika
Poskytovanie služieb čistenia a upratovania v objektoch Okresného súdu Zvolen (Možnosť prehliadky : 9.-10.05. 2022 od 9,00 do 11,00 hod. po predchádzajúcej dohode s kontaktnou osobou.)
Zákazka s nízkou hodnotou
25.05.2022
10:00
Okresný súd, J. Kozáčeka 19, 960 68 Zvolen
NA-OVS-120-22 Umývanie okien, žalúzií a fasád na budovách vo vybraných areáloch SPP
Obchodná verejná súťaž
spp 25.05.2022
10:00
Slovenský plynárenský priemysel, a.s
Výzva na predloženie ponuky na predmet súťaže č. 190/2022 „Dodávka silovej elektriny pre objekty VV, š.p.“
Prieskum trhu
25.05.2022
10:00
VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK, Karloveská 2, 842 04 Bratislava
Rekonštrukcia šatní na klzisku
Zákazka s nízkou hodnotou
25.05.2022
10:00
Mesto Svidník
Oprava mestských komunikácií, ulica Jánošíkova a Nová Lehota
Prieskum trhu pre určenie PHZ
25.05.2022
10:00
Mesto Handlová
Združená dodávka elektriny pre odberné miesta RD Vrútky a AB Rožňavská Bratislava na rok 2023
Výzva na predkladanie ponúk
25.05.2022
10:00
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s., Rožňavská 1, 832 72 Bratislava
Staňte sa prémiovým dodávateľom a získajte nasledujúce výhody
VLASTNOSTI BEZ REGISTRÁCIE REGISTRÁCIA PREMIUM ÚČET
Informácie o zverejnených zákazkách
Zjednodušená žiadosť o účasť / o súťažné podklady
Upozornenie o nových zákazkách na eZakazky.sk
Upozornenie o nových zákazkách na EKS.sk
Upozornenie o nových zákazkach cez vestník verejného obstarávania (UVO)
Možnosť vyhľadávania a filtrovania vo vyhlásených zákazkách
  Zadarmo Zadarmo 290 € / rok