Verejné súťaže

Zverejnené zákazky
Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
8840-MST Výmena pracovných staníc administratívnych pracovníkov prokuratúry a obnova hardvérového a softvérového vybavenia
Verejná súťaž
UVO 24.03.2023
08:00
Generálna prokuratúra SR
9133-WYP Výstavba fóliovníka a snehovej jamy
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 24.03.2023
08:00
Správa Tatranského národného parku so sídlom v Tatranskej Lomnici
10374-WNT dobíjacia stanica na bicykle
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 24.03.2023
08:00
Obec Závadka nad Hronom
10991-WNS čistenie kanalizačných vpustí a prípojok
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 24.03.2023
08:00
Mesto Revúca
11422-WNT Dodávka hracích prvkov na detské ihrisko
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 24.03.2023
08:00
Obec Biely Kostol
11595-WNT Mlieko a mliečne výrobky
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 24.03.2023
08:00
FOR REGION, n.o.
11598-WNT Chlieb, pečivo
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 24.03.2023
08:00
FOR REGION, n.o.
Z20231988 Základné potraviny
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 24.03.2023
08:30
Košice - mestská časť Staré Mesto, Košice I, Košický, Slovenská republika
Z20232029 Papier na fotokopírovanie a xerografický papier
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 24.03.2023
08:30
Bratislava - mestská časť Karlova Ves, Bratislava IV, Bratislavský, Slovenská republika
Z20232071 Stavebný materiál, príslušenstvo na montážne práce plastových okien, murárske vysprávky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 24.03.2023
08:30
Svidník, Svidník, Prešovský, Slovenská republika
Staňte sa prémiovým dodávateľom a získajte nasledujúce výhody
VLASTNOSTI BEZ REGISTRÁCIE REGISTRÁCIA PREMIUM ÚČET
Informácie o zverejnených zákazkách
Zjednodušená žiadosť o účasť / o súťažné podklady
Upozornenie o nových zákazkách na eZakazky.sk
Upozornenie o nových zákazkách na EKS.sk
Upozornenie o nových zákazkach cez vestník verejného obstarávania (UVO)
Možnosť vyhľadávania a filtrovania vo vyhlásených zákazkách
  Zadarmo Zadarmo 290 € / rok