Verejné súťaže

Zverejnené zákazky
Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
32057-WNT SK Náhradné diely ZETOR SK 513 AB
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 05.10.2023
06:00
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
32067-WNT ND HN28 Mercedes Benz
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 05.10.2023
07:00
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
32100-WNT ND HN27 JCB 3CX, nadstavba SK 5H, SK 8H, FR SPAR, štvorkolka
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 05.10.2023
07:00
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
30766-MSP Rekonštrukcia vstupnej časti polikliniky a umiestnenie nového osobného výťahu
Verejná súťaž
UVO 05.10.2023
08:00
Nitriansky samosprávny kraj
32012-WNT Elektrické ohradníky a príslušenstvo
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 05.10.2023
08:00
Správa Tatranského národného parku so sídlom v Tatranskej Lomnici
31945-WNS Rekonštrukcia priestorov Polikliniky NSK Štúrovo pre účely "DOS" - SD
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 05.10.2023
08:00
Nitriansky samosprávny kraj
31972-WNS Stavebné úpravy stravovacej prevádzky - "IPEĽ", ZSS Leľa - SD
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 05.10.2023
08:00
Nitriansky samosprávny kraj
32004-WNS Riešenie havarijného stavu opláštenia, strešnej krytiny a výplní otvorov budovy telocvične SOŠ gastronómie a cestovného ruchu, Nitra - SD
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 05.10.2023
08:00
Nitriansky samosprávny kraj
32014-WNS Rekonštrukcia ČOV "HARMÓNIA", ZSS Horné Štitáre
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 05.10.2023
08:00
Nitriansky samosprávny kraj
Z202310450 Slnečné okuliare pre čestnú stráž
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 05.10.2023
08:00
Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Bratislava III, Bratislavský, Slovenská republika
Staňte sa prémiovým dodávateľom a získajte nasledujúce výhody
VLASTNOSTI BEZ REGISTRÁCIE REGISTRÁCIA PREMIUM ÚČET
Informácie o zverejnených zákazkách
Zjednodušená žiadosť o účasť / o súťažné podklady
Upozornenie o nových zákazkách na eZakazky.sk
Upozornenie o nových zákazkách na EKS.sk
Upozornenie o nových zákazkach cez vestník verejného obstarávania (UVO)
Možnosť vyhľadávania a filtrovania vo vyhlásených zákazkách
  Zadarmo Zadarmo 290 € / rok