Verejné súťaže

Nájdite zákazky, ktoré vás zaujímajú

Verejné súťaže sú moderným nástrojom určeným na poskytovanie aktuálnych informácií o verejných obstarávaniach. Umožňia vám jednoducho prehľadávať, filtrovať a získavať detailné informácie o rôznych verejných súťažiach zverejnených na Slovensku. Základné služby sú prístupné bezplatne.

Pre tých, ktorí hľadajú viac personalizované a pokročilé funkcie, Verejné súťaže ponúkajú možnosť zakúpenia prémiových služieb, ktoré rozširujú funkčnosť aplikácie o pokročilé vyhľadávacie možnosti. Tie vám umožňujú efektívnejšie nájsť súťaže relevantné pre vaše špecifické potreby.

Ďalšou výhodou prémiových služieb je možnosť nastavenia personalizovaných notifikácií, vďaka ktorým budete dostávať upozornenia na nové súťaže, ktoré zodpovedajú vašim záujmom a kritériám. Tento prístup zabezpečuje, že nezmeškáte žiadne dôležité príležitosti v oblasti verejných obstarávaní.

Zákazky s nízkou hodnotou

Zákazky s nízkou hodnotou a prieskumy trhu z verejne dostupných zdrojov.

Vestník UVO a EKS

Verejné obstarávania zverejnené vo Vestníku verejného obstarávania Úradu pre verejné obstarávanie a v Elektronickom kontraktačnom systéme EKS

Prémiové služby

Objednajte si náš prémium účet a získajte množstvo výhod.

Končiace verejné zákazky

Názov Zdroj Ponuky do Zadávateľ
Investície do akvakultúry – kruhové klietky
Výzva na predkladanie ponúk

20240303000003.03.2024
00:00
Slovenský rybársky zväz
Centrálne obstarávanie zariadení IKT s nízkym negatívnym vplyvom na životné prostredie
Zákazka s nízkou hodnotou
02/2024
20240303000003.03.2024
00:00
Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej
Multifunkčné zariadenia s podávačom 3 ks
Zákazka s nízkou hodnotou
03/2024
20240303000003.03.2024
00:00
Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej
Nákup rúr pre organizačnú zložku OZ Považie - časť „C“- výzva č. 01/2024
Dynamický nákupný systém

20240304070004.03.2024
07:00
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
DNS Geodetické služby pre OZ Považie výzva č. 003/2024
Dynamický nákupný systém

20240304070004.03.2024
07:00
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Nákup kameniva pre organizačnú zložku OZ Považie, Lesná správa Nitrianske Pravno, lokalita Pod Gaštanom, časť A (bez dopravy), výzva č. 05/2024
Dynamický nákupný systém

20240304070004.03.2024
07:00
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Zabezpečenie zhodnotenia/zneškodnenia nezákonne umiestneného nebezpečného odpadu – Myjava - Priepasné
Dynamický nákupný systém

20240304080004.03.2024
08:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
I00A1ND50011 IPR Rekonštrukcia a rozšírenie HS a priľahlých priestorov v SO47 – dodávka a montáž zariadení
Verejná súťaž
496606
20240304080004.03.2024
08:00
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
Rekonštrukcia, nadstavba a prístavba pavilónu otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku, zubného a kožného lekárstva
Verejná súťaž
ÚVN/ORL
20240304080004.03.2024
08:00
Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - FN
Krmivo pre ryby
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20241365
20240304080004.03.2024
08:00
- - -
Archívne boxy, škatule, stojany a spisové dosky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20241381
20240304080004.03.2024
08:00
- - -
Filamenty
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20241453
20240304080004.03.2024
08:00
- - -
Kardioplegický prívodný systém
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20241411
20240304080504.03.2024
08:05
- - -
Náhradné diely na autobusy Sor NB12, NB18
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20241424
20240304081504.03.2024
08:15
- - -
Hlboko zmrazené výrobky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20241444
20240304082804.03.2024
08:28
- - -
Chlieb a pečivo
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20241442
20240304082804.03.2024
08:28
- - -
Tlač propagačného materiálu podľa zadanej špecifikácie
Prieskum trhu

20240304083004.03.2024
08:30
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Tonery
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20241205
20240304083004.03.2024
08:30
- - -
Náhradné diely na autobusy Sor NB12, NB18
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20241425
20240304084504.03.2024
08:45
- - -
Dezinfekčné prostriedky-plochy a nástroje


20240304090004.03.2024
09:00
Fakultná nemocnica Trenčín, Legionárska 28, 911 71 Trenčín
Trafostanica vo výrobnom závode EQUUS a.s.
Prieskum trhu

20240304090004.03.2024
09:00
EQUUS a.s.
Kartónové balenie a paletovací systém
Prieskum trhu

20240304090004.03.2024
09:00
EQUUS a.s.
Obstaranie dojárne a kŕmnych pásov
Prieskum trhu

20240304090004.03.2024
09:00
AGROSPOL Kalinovo, s.r.o.
Nákup klincov pre OZ Semenoles na rok 2024- časť „B“ - výzva č. 32-1
Dynamický nákupný systém

20240304090004.03.2024
09:00
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Nákup kameniva pre organizačnú zložku OZ Poľana- Slovenská Ľupča, časť A - bez dopravy na 1.polrok 2024
Dynamický nákupný systém

20240304090004.03.2024
09:00
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik