Verejné súťaže

Zverejnené zákazky
Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Páková kosačka
Zákazka s nízkou hodnotou
26.05.2022
07:00
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, organizačná zložka OZ Tribeč, Parková 7, 951 93 Topoľčianky
Z20224990 Náhradné diely na autobusy Solaris U15 - zasklenie
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 26.05.2022
08:15
Košice - mestská časť Džungľa, Košice I, Košický, Slovenská republika
Z20224912 Stavebný materiál
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 26.05.2022
08:20
Teplička, Spišská Nová Ves, Košický, Slovenská republika
Z20224830 4. Kamenivo pre vysprávky tryskovou metódou
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 26.05.2022
08:30
Sobrance, Sobrance, Košický, Slovenská republika
Veterinárne služby - mestský útulok - opakovanie
Zákazka s nízkou hodnotou
26.05.2022
09:00
Mesto Žiar nad Hronom
24797-WYP Rekonštrukcia komunikácií v správe MČ Bratislava-Rača_1
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 26.05.2022
09:00
Mestská časť Bratislava - Rača
25107-WYP Budovanie zelenej infraštruktúry v obci Veľký Lapáš
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 26.05.2022
09:00
Obec Veľký Lapáš
26176-WYT Nákup polygrafov
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 26.05.2022
09:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
26559-WNT Vankúšik vatový sterilný, nesterilný
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 26.05.2022
09:00
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
26974-WNS Organizovanie kongresov, seminárov a podujatí - Bratislava
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 26.05.2022
09:00
Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Staňte sa prémiovým dodávateľom a získajte nasledujúce výhody
VLASTNOSTI BEZ REGISTRÁCIE REGISTRÁCIA PREMIUM ÚČET
Informácie o zverejnených zákazkách
Zjednodušená žiadosť o účasť / o súťažné podklady
Upozornenie o nových zákazkách na eZakazky.sk
Upozornenie o nových zákazkách na EKS.sk
Upozornenie o nových zákazkach cez vestník verejného obstarávania (UVO)
Možnosť vyhľadávania a filtrovania vo vyhlásených zákazkách
  Zadarmo Zadarmo 290 € / rok