O verejných súťažiach

Spájame obstarávateľov s vyhlasovateľmi

Predstavujeme vám jedinečný a úspešný projekt, ktorý sa teší veľkej obľube u našich zákazníkov a zabezpečí vašej spoločnosti efektívne vyhľadávanie vo všetkých zverejnených súťažiach na jednom mieste a v jednom reálnom čase a to podľa:

  • kľúčových slov resp. textu,
  • druhu postupu obstarávania,
  • CPV kódu, kategórie,
  • druhu zákazky (tovary, služby a stavebné práce),
  • predpokladanej hodnoty zákazky,
  • dátumu od-do predkladania ponúk.

Samozrejmosťou je zasielanie e-mailových notifikácii o nových verejných súťažiach zodpovedajúcich vašim vopred zadefinovaným požiadavkám.

Veľkou výhodou je následná možnosť pre vás ako uchádzača ďalšie plnoautomatizované a zjednodušené sprocesovanie účasti na verejnej súťaži cez prepojený a etablovaný portál www.eZakazky.sk

Preto netreba váhať a zapojiť sa čim skôr, aby vám neunikli žiadne zákazky, získali ste silnejšiu pozíciu na trhu a zabezpečili si trvalo udržateľný rast vašej spoločnosti.

Zoznam vyhlásených zákaziek