Obstaranie cisternového vozidla ADR (Na základe uverejnenia tohto Oznámenia o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na internetovej stránke NAFTA a.s. (www.nafta.sk) Navrhovatelia doručením e-mailu NAFTA a.s., Votrubova 1, 821 09 Bratislava Strana 2 z 3 Vyhlasovateľovi v termíne do 23.05.2023 na adresu nákupný portál: https://nafta.1803sw.com prejavia záujem o účasť v súťaži.); (Vysvetlenie podmienok účasti uvedených v tomto oznámení je možné len na základe písomnej požiadavky prostredníctvom elektronického portálu: nafta.1803sw.com do 23.05.2023); (Vysvetlenie alebo doplnenie informácií je možné prostredníctvom e-mailu: jana.kobzova@nafta.sk a to najneskôr do 23.05.2023 do 11.00 hod.)

Informácie

Názov zákazky:
Obstaranie cisternového vozidla ADR (Na základe uverejnenia tohto Oznámenia o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na internetovej stránke NAFTA a.s. (www.nafta.sk) Navrhovatelia doručením e-mailu NAFTA a.s., Votrubova 1, 821 09 Bratislava Strana 2 z 3 Vyhlasovateľovi v termíne do 23.05.2023 na adresu nákupný portál: https://nafta.1803sw.com prejavia záujem o účasť v súťaži.); (Vysvetlenie podmienok účasti uvedených v tomto oznámení je možné len na základe písomnej požiadavky prostredníctvom elektronického portálu: nafta.1803sw.com do 23.05.2023); (Vysvetlenie alebo doplnenie informácií je možné prostredníctvom e-mailu: jana.kobzova@nafta.sk a to najneskôr do 23.05.2023 do 11.00 hod.)
Druh postupu:
Obchodná verejná súťaž
Druh obstarávania:
Tovary,Služby
Verejný obstarávateľ:
NAFTA a.s., Votrubova 1, 821 09 Bratislava
MiestoDodania:
Plavecký Štvrtok
NUTS:
SK010 - Bratislavský kraj

Termíny

Dátum vyhlásenia zákazky:
03.05.2023
Lehota na predkladanie ponúk:
31.05.2023 11:00

Dokumenty

Viac informácií

Kliknutím na tlačidlo nižšie prejdete na web, kde nájdete viac informácií.

Získať viac informácií.