Stavebné úpravy centrálnej pokladnice v budove Národnej banky Slovenska (Záujemcom sa odporúča vykonať obhliadku miesta realizácie zákazky, aby si sami overili a získali potrebné informácie nevyhnutné na prípravu a spracovanie ponuky a podpísanie zmluvy o dielo. Je v záujme uchádzača, aby na základe obhliadky vypracoval správne cenovú kalkuláciu a stanovil výslednú celkovú cenu za predmet zákazky. Bez ohľadu na to, či sa uchádzač zúčastní alebo nezúčastní obhliadky, je jeho predložená ponuka záväzná pre plnenie zmluvy o dielo. Obhliadku miesta realizácie zákazky je potrebné vykonať najneskôr do 10.08.2022 a termín obhliadky dohodnúť minimálne dva pracovné dni vopred s kontaktnou osobou: Ing. Peter Kertys, e-mail: peter.kertys@nbs.sk, tel. kontakt+421 02 5787 1224. Možnosť obhliadky je možná v pracovných dňoch v rozmedzí od 13,30 h do 14,30 h. Uchádzač musí k obhliadke doručiť Čestné vyhlásenie o mlčanlivosti vypracované podľa prílohy č.6.)

Informácie

Názov zákazky:
Stavebné úpravy centrálnej pokladnice v budove Národnej banky Slovenska (Záujemcom sa odporúča vykonať obhliadku miesta realizácie zákazky, aby si sami overili a získali potrebné informácie nevyhnutné na prípravu a spracovanie ponuky a podpísanie zmluvy o dielo. Je v záujme uchádzača, aby na základe obhliadky vypracoval správne cenovú kalkuláciu a stanovil výslednú celkovú cenu za predmet zákazky. Bez ohľadu na to, či sa uchádzač zúčastní alebo nezúčastní obhliadky, je jeho predložená ponuka záväzná pre plnenie zmluvy o dielo. Obhliadku miesta realizácie zákazky je potrebné vykonať najneskôr do 10.08.2022 a termín obhliadky dohodnúť minimálne dva pracovné dni vopred s kontaktnou osobou: Ing. Peter Kertys, e-mail: peter.kertys@nbs.sk, tel. kontakt+421 02 5787 1224. Možnosť obhliadky je možná v pracovných dňoch v rozmedzí od 13,30 h do 14,30 h. Uchádzač musí k obhliadke doručiť Čestné vyhlásenie o mlčanlivosti vypracované podľa prílohy č.6.)
Druh postupu:
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania:
Tovary,Služby,StavebnéPráce
Predpokladaná hodnota:
32 910,00 €
Hlavný CPV:
45213130-3 - Stavebné práce na bankách
Verejný obstarávateľ:
Národná banka Slovenska
MiestoDodania:
Bratislava
NUTS:
SK010 - Bratislavský kraj

Termíny

Dátum vyhlásenia zákazky:
03.08.2022
Lehota na predkladanie ponúk:
15.08.2022 23:59

Dokumenty

Viac informácií

Kliknutím na tlačidlo nižšie prejdete na web, kde nájdete viac informácií.

Získať viac informácií.