OVS č. 5/2023 DNsP Dolný Kubín (nájom nebytových priestorov na dobu určitú, od 01.11.2023 do 31.10.2026 (tri roky) s možnosťou predĺženia na 5 rokov - bufet); (Obhliadka predmetu nájmu sa uskutoční 04.10.2023 v čase od 9,00 do 10,00h po predchádzajúcom oznámení záujmu o obhliadku kontaktnej osobe vyhlasovateľa. Mimo tohto termínu si môžu uchádzači obhliadku vopred dohodnúť s kontaktnou osobou vyhlasovateľa, tel. 043/5801 202, sekretariat@donsp.sk)

Informácie

Názov zákazky:
OVS č. 5/2023 DNsP Dolný Kubín (nájom nebytových priestorov na dobu určitú, od 01.11.2023 do 31.10.2026 (tri roky) s možnosťou predĺženia na 5 rokov - bufet); (Obhliadka predmetu nájmu sa uskutoční 04.10.2023 v čase od 9,00 do 10,00h po predchádzajúcom oznámení záujmu o obhliadku kontaktnej osobe vyhlasovateľa. Mimo tohto termínu si môžu uchádzači obhliadku vopred dohodnúť s kontaktnou osobou vyhlasovateľa, tel. 043/5801 202, sekretariat@donsp.sk)
Druh postupu:
Druh obstarávania:
Tovary,Služby
Predpokladaná hodnota:
42,00 €
Verejný obstarávateľ:
Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L.N.Jégého Dolný Kubín, Nemocničná 1944/10, 026 01 Dolný Kubín
MiestoDodania:
Dolný Kubín
NUTS:
SK031 - Žilinský kraj

Termíny

Dátum vyhlásenia zákazky:
25.09.2023
Lehota na predkladanie ponúk:
11.10.2023 10:00

Dokumenty

Viac informácií

Kliknutím na tlačidlo nižšie prejdete na web, kde nájdete viac informácií.

Získať viac informácií.