Výzva č. 3 - Spracovanie projektovej dokumentácie a výkon odborného autorského dozoru (OAD) pre investičný zámer Výstavba parkovísk, oplotení a spevnených plôch v ZEVO Bratislava

Informácie

Názov zákazky:
Výzva č. 3 - Spracovanie projektovej dokumentácie a výkon odborného autorského dozoru (OAD) pre investičný zámer Výstavba parkovísk, oplotení a spevnených plôch v ZEVO Bratislava
Druh postupu:
Druh obstarávania:
Služby
Predpokladaná hodnota:
23 870,00 €
Hlavný CPV:
71200000-0 - Architektonické a súvisiace služby
Verejný obstarávateľ:
Odvoz a likvidácia odpadu a.s., Ivanská cesta 22, 821 04 Bratislava
MiestoDodania:
Bratislava
NUTS:
SK010 - Bratislavský kraj

Termíny

Dátum vyhlásenia zákazky:
22.09.2023
Lehota na predkladanie ponúk:
05.10.2023 09:00

Dokumenty

Viac informácií

Kliknutím na tlačidlo nižšie prejdete na web, kde nájdete viac informácií.

Získať viac informácií.