Výmena UPS na CS PZZP Láb (možnosť získať doplňujúce informácie predpísaným spôsobom je do14.09.2023; Obhliadka miesta realizácie Diela je povinná. Pokiaľ Navrhovateľ nesplní podmienku povinnej obhliadky miesta realizácie Diela, bude zo súťaže vylúčený. Termín obhliadky miesta realizácie Diela Navrhovateľmi bude stanovený na základe požiadaviek Navrhovateľov. Pokiaľ Navrhovateľ absolvoval obhliadku miesta realizácie v auguste 2023 nová obhliadka nie je povinná.)

Informácie

Názov zákazky:
Výmena UPS na CS PZZP Láb (možnosť získať doplňujúce informácie predpísaným spôsobom je do14.09.2023; Obhliadka miesta realizácie Diela je povinná. Pokiaľ Navrhovateľ nesplní podmienku povinnej obhliadky miesta realizácie Diela, bude zo súťaže vylúčený. Termín obhliadky miesta realizácie Diela Navrhovateľmi bude stanovený na základe požiadaviek Navrhovateľov. Pokiaľ Navrhovateľ absolvoval obhliadku miesta realizácie v auguste 2023 nová obhliadka nie je povinná.)
Druh postupu:
Obchodná verejná súťaž
Druh obstarávania:
Tovary,Služby
Verejný obstarávateľ:
NAFTA a.s., Votrubova 1, 821 09 Bratislava
MiestoDodania:
Láb
NUTS:
SK010 - Bratislavský kraj

Termíny

Dátum vyhlásenia zákazky:
05.09.2023
Lehota na predkladanie ponúk:
02.10.2023 08:00

Dokumenty

Viac informácií

Kliknutím na tlačidlo nižšie prejdete na web, kde nájdete viac informácií.

Získať viac informácií.