Drienov OO PZ, rekonštrukcia a prístavba objektu II (Obhliadka miesta uskutočnenia predmetu zákazky sa uskutoční 23.3.2023 o 10:00 hod. na adrese Obvodné oddelenie PZ Drienov, Revolučná 1, 082 04 Drienov. Záujemcovia, ktorí prejavia záujem o vykonanie obhliadky miesta uskutočnenia predmetu zákazky, musia najneskôr do 22.3.2023 do 13:00 hod. ohlásiť svoj záujem na kontaktnej adrese: lubomira.sasalova@minv.sk; tel:+421 961 805 416)

Informácie

Názov zákazky:
Drienov OO PZ, rekonštrukcia a prístavba objektu II (Obhliadka miesta uskutočnenia predmetu zákazky sa uskutoční 23.3.2023 o 10:00 hod. na adrese Obvodné oddelenie PZ Drienov, Revolučná 1, 082 04 Drienov. Záujemcovia, ktorí prejavia záujem o vykonanie obhliadky miesta uskutočnenia predmetu zákazky, musia najneskôr do 22.3.2023 do 13:00 hod. ohlásiť svoj záujem na kontaktnej adrese: lubomira.sasalova@minv.sk; tel:+421 961 805 416)
Druh postupu:
Verejná súťaž
Druh obstarávania:
Tovary,Služby,StavebnéPráce
Predpokladaná hodnota:
619 145,93 €
Hlavný CPV:
45216111-5 - Stavebné práce na objektoch policajných staníc
Verejný obstarávateľ:
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
MiestoDodania:
Drienov
NUTS:
SK041 - Prešovský kraj

Termíny

Dátum vyhlásenia zákazky:
07.03.2023
Lehota na predkladanie ponúk:
05.04.2023 09:00

Dokumenty

Viac informácií

Kliknutím na tlačidlo nižšie prejdete na web, kde nájdete viac informácií.

Získať viac informácií.