Predaj ostatného odpadu z vyradených železničných koľajových vozidiel rad B, Bee, 063 – “VÝCHOD” (• V prípade záujmu o obhliadku je možné požiadať formou prihlášky zaslanej na e-mail: simunek.daniel@slovakrail.sk a zikla.peter@slovakrail.sk do 18.1.2023; do 12:00 hod. • Po obdržaní prihlášok ZSSK stanoví termín obhliadky, ktorá sa uskutoční v termíne od 23.1.2023 do 27.1.2023. Termín obhliadky bude stanovený najmenej 3 kalendárne dni vopred. • Účelom obhliadky je oboznámenie sa zo stavom vyradených železničných vozidiel (ŽKV), ktoré sú predmetom predaja resp. el. aukcie. ZSSK neposkytuje záruku za predávané vyradené ŽKV. Súčasne kupujúci prehlasuje, že si je vedomý tej skutočnosti, že titulom vád mu neprislúcha právo reklamácie a právo náhrady škody, nakoľko vyradené ŽKV nie sú novou vecou a navrhovateľ ho v stave ako stoja a ležia prijíma a akceptuje.)

Informácie

Názov zákazky:
Predaj ostatného odpadu z vyradených železničných koľajových vozidiel rad B, Bee, 063 – “VÝCHOD” (• V prípade záujmu o obhliadku je možné požiadať formou prihlášky zaslanej na e-mail: simunek.daniel@slovakrail.sk a zikla.peter@slovakrail.sk do 18.1.2023; do 12:00 hod. • Po obdržaní prihlášok ZSSK stanoví termín obhliadky, ktorá sa uskutoční v termíne od 23.1.2023 do 27.1.2023. Termín obhliadky bude stanovený najmenej 3 kalendárne dni vopred. • Účelom obhliadky je oboznámenie sa zo stavom vyradených železničných vozidiel (ŽKV), ktoré sú predmetom predaja resp. el. aukcie. ZSSK neposkytuje záruku za predávané vyradené ŽKV. Súčasne kupujúci prehlasuje, že si je vedomý tej skutočnosti, že titulom vád mu neprislúcha právo reklamácie a právo náhrady škody, nakoľko vyradené ŽKV nie sú novou vecou a navrhovateľ ho v stave ako stoja a ležia prijíma a akceptuje.)
Druh postupu:
Výzva na predkladanie ponúk
Druh obstarávania:
Tovary
Verejný obstarávateľ:
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s., Rožňavská 1, 832 72 Bratislava
MiestoDodania:
Košice
NUTS:
SK042 - Košický kraj

Termíny

Dátum vyhlásenia zákazky:
12.01.2023
Lehota na predkladanie ponúk:
30.01.2023 08:00

Dokumenty

Viac informácií

Kliknutím na tlačidlo nižšie prejdete na web, kde nájdete viac informácií.

Získať viac informácií.