Uzavretie zmluvy o nájme nebytového priestoru, predmetom ktorej je odplatné prenechanie nehnuteľného majetku do dočasného užívania bližšie neurčenej osobe a to, nebytového priestoru (pozostávajúci z dvoch miestností) so samostatným vchodom o výmere cca 84,15 m nachádzajúci sa na prízemí vľavo do hlavného vchodu budovy mestského kultúrneho strediska postavenej na parcele č. 989/2 evidovanej na LV č. 2800 Okresného úradu Senec

Informácie

Názov zákazky:
Uzavretie zmluvy o nájme nebytového priestoru, predmetom ktorej je odplatné prenechanie nehnuteľného majetku do dočasného užívania bližšie neurčenej osobe a to, nebytového priestoru (pozostávajúci z dvoch miestností) so samostatným vchodom o výmere cca 84,15 m nachádzajúci sa na prízemí vľavo do hlavného vchodu budovy mestského kultúrneho strediska postavenej na parcele č. 989/2 evidovanej na LV č. 2800 Okresného úradu Senec
Druh postupu:
Obchodná verejná súťaž
Druh obstarávania:
Tovary,Služby
Predpokladaná hodnota:
8 825,00 €
Verejný obstarávateľ:
Mesto Senec
MiestoDodania:
Senec
NUTS:
SK010 - Bratislavský kraj

Termíny

Dátum vyhlásenia zákazky:
31.10.2022
Lehota na predkladanie ponúk:
30.11.2022 12:00

Dokumenty

Viac informácií

Kliknutím na tlačidlo nižšie prejdete na web, kde nájdete viac informácií.

Získať viac informácií.