Odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd z objektu SOŠ lesnícka vrátane pripravovaného zariadenia sociálnych služieb v obci Bijacovce (Uchádzačom verejný obstarávateľ odporúča vykonať obhliadku miesta realizácie predmetu zákazky. Obhliadka bude organizovaná pre záujemcov spoločne. Termín obhliadky: 23.9.2022 o 11:00. Kontaktnou osobou na účely obhliadky je: Ing. František Váhovský, zamestnanec verejného obstarávateľa, email: frantisek.vahovsky8@psk.sk, tel.: 051/7081 328)

Informácie

Názov zákazky:
Odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd z objektu SOŠ lesnícka vrátane pripravovaného zariadenia sociálnych služieb v obci Bijacovce (Uchádzačom verejný obstarávateľ odporúča vykonať obhliadku miesta realizácie predmetu zákazky. Obhliadka bude organizovaná pre záujemcov spoločne. Termín obhliadky: 23.9.2022 o 11:00. Kontaktnou osobou na účely obhliadky je: Ing. František Váhovský, zamestnanec verejného obstarávateľa, email: frantisek.vahovsky8@psk.sk, tel.: 051/7081 328)
Druh postupu:
Verejná súťaž
Druh obstarávania:
Tovary,Služby,StavebnéPráce
Hlavný CPV:
45232400-6 - Stavebné práce na stavbe kanalizácie
Verejný obstarávateľ:
Prešovský samosprávny kraj
MiestoDodania:
Bijacovce
NUTS:
SK041 - Prešovský kraj

Termíny

Dátum vyhlásenia zákazky:
07.09.2022
Lehota na predkladanie ponúk:
10.10.2022 09:00

Dokumenty

Viac informácií

Kliknutím na tlačidlo nižšie prejdete na web, kde nájdete viac informácií.

Získať viac informácií.