Oznámenia o vyhlásení pripravovaného prieskumu trhu k súťaži č. 062/2022 „Stĺpový žeriav pre vtoky MVE Mošon I a stĺpový žeriav pre vtoky MVE Mošon II“ (Podmienky súťaže (Výzvu) vyhlasovateľ zašle každému uchádzačovi, ktorý sa v termíne do 20.6.2022 do 10:00 hod. stredoeurópskeho času písomne prihlási do súťaže (e-mailom) na adresu kontaktnej osoby uvedenej v bode 2. V prihláške do súťaže zaslanej vyhlasovateľovi/ kontaktnej osobe uchádzač uvedie e-mailovú adresu, na ktorú sa majú zaslať Podmienky súťaže.)

Informácie

Názov zákazky:
Oznámenia o vyhlásení pripravovaného prieskumu trhu k súťaži č. 062/2022 „Stĺpový žeriav pre vtoky MVE Mošon I a stĺpový žeriav pre vtoky MVE Mošon II“ (Podmienky súťaže (Výzvu) vyhlasovateľ zašle každému uchádzačovi, ktorý sa v termíne do 20.6.2022 do 10:00 hod. stredoeurópskeho času písomne prihlási do súťaže (e-mailom) na adresu kontaktnej osoby uvedenej v bode 2. V prihláške do súťaže zaslanej vyhlasovateľovi/ kontaktnej osobe uchádzač uvedie e-mailovú adresu, na ktorú sa majú zaslať Podmienky súťaže.)
Druh postupu:
Prieskum trhu
Druh obstarávania:
Tovary,Služby
Verejný obstarávateľ:
VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK, Karloveská 2, 842 04 Bratislava
MiestoDodania:
Slovenská republika
NUTS:
SK02 - Západné Slovensko

Termíny

Dátum vyhlásenia zákazky:
08.06.2022
Lehota na predkladanie ponúk:
14.07.2022 10:00

Dokumenty

Viac informácií

Kliknutím na tlačidlo nižšie prejdete na web, kde nájdete viac informácií.

Získať viac informácií.