Oznámenie o vyhlásení DNS na dodanie Komponentov pre fotovoltické elektrárne