Dodávka elektriny

  Zadávateľ:
Prešovský samosprávny kraj
  Predpokladaná hodnota:
3.582.091,26 €
  Možnosť prihlásenia do:
30.10.2020 09:10

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
28.09.2020
  Dátum zverejnenia:
05.10.2020
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Prešovský samosprávny kraj
Vnútroštátne identifikačné číslo: 37870475
Námestie mieru 2, 08001 Prešov
Kód NUTS: SK041
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Viktória Lukačeková
Telefón: +421 517081324
Email: viktoria.lukacekova@vucpo.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/2914
Hlavná adresa(URL): www.po-kraj.sk

Gymnázium arm. gen. L. Svobodu
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00160954
Komenského 4 , 06601 Humenné
Kód NUTS: SK041
Slovensko
Email: gymhum@gmail.com
Hlavná adresa(URL): https://www.gaglshe.edupage.org
Gymnázium duklianskych hrdinov
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00161233
Komenského 16 , 08924 Svidník
Kód NUTS: SK041
Slovensko
Email: skola@gdh.sk
Hlavná adresa(URL): http://www.gdh.edupage.org
Gymnázium J. A. Raymana
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00161101
Mudroňova 20 , 08001 Prešov
Kód NUTS: SK041
Slovensko
Email: info@gjar-po.sk
Hlavná adresa(URL): https://www.gjar-po.sk
Gymnázium J. Fr.-Rimavského
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00161039
Kláštorská 37 , 05401 Levoča
Kód NUTS: SK041
Slovensko
Email: sekretariat@gymjfr-le.vucpo.sk
Hlavná adresa(URL): https://gymjfrle.edupage.org
Gymnázium L. Stöckela
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00160911
Jiráskova 12 , 08501 Bardejov
Kód NUTS: SK041
Slovensko
Email: stockel@gymlsbj.sk
Hlavná adresa(URL): https://www.gymlsbj.sk
Gymnázium P. O. Hviezdoslava
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00160962
Hviezdoslavova 20 , 06014 Kežmarok
Kód NUTS: SK041
Slovensko
Email: skola@gpohkk.edu.sk
Hlavná adresa(URL): https://gymnaziumkk.sk
Gymnázium T. Vansovej
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00161217
17. novembra 6 , 06401 Stará Ľubovňa
Kód NUTS: SK041
Slovensko
Email: gymnsl@stonline.sk
Hlavná adresa(URL): https://gymntvsl.edupage.org
Spojená škola
Vnútroštátne identifikačné číslo: 53265301
Jarmočná 108 , 06401 Stará Ľubovňa
Kód NUTS: SK041
Slovensko
Email: vladimir.buvalic@ssjsl.sk
Hlavná adresa(URL): https://www.sosjsl.sk/
Gymnázium
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00161047
Komenského 13 , 08271 Lipany
Kód NUTS: SK041
Slovensko
Email: skola@gymlipany.edu.sk
Hlavná adresa(URL): https://gymlipany.edupage.org
Gymnázium
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00161055
Duchnovičova 13 , 06801 Medzilaborce
Kód NUTS: SK041
Slovensko
Email: info@gymlab.sk
Hlavná adresa(URL): https://gymlab.edupage.org
Gymnázium
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00161098
Kukučínova 4239/1 , 05839 Poprad
Kód NUTS: SK041
Slovensko
Email: skola@stary-gympel.sk
Hlavná adresa(URL): https://gpuk.edupage.org
Gymnázium
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00161110
Konštantínova 2 , 08001 Prešov
Kód NUTS: SK041
Slovensko
Email: skola@gk2-po.sk
Hlavná adresa(URL): http://www.gk2-po.sk
Gymnázium
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00161179
Študentská 4 , 06901 Snina
Kód NUTS: SK041
Slovensko
Email: sekretariat@gym-sv.vucpo.sk
Hlavná adresa(URL): http://www.gymsnina.sk
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
Vnútroštátne identifikačné číslo: 37936859
Jesenná 14 , 08001 Prešov
Kód NUTS: SK041
Slovensko
Email: riaditel@sucpsk.sk
Hlavná adresa(URL): http://www.sucpsk.sk
Gymnázium
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00161268
Dr. C. Daxnera 88/3 , 09380 Vranov nad Topľou
Kód NUTS: SK041
Slovensko
Email: skola@gcd.sk
Hlavná adresa(URL): https://gcd.edupage.org
Hotelová akadémia J. Andraščíka
Vnútroštátne identifikačné číslo: 36155993
Pod Vinbargom 3 , 08501 Bardejov
Kód NUTS: SK041
Slovensko
Email: skola@habj.sk
Hlavná adresa(URL): https://sosehs.edupage.org/
Hotelová akadémia O. Brucknera
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00162175
MUDr. Alexandra 29 , 06015 Kežmarok
Kód NUTS: SK041
Slovensko
Email: haobkk@mail.t-com.sk
Hlavná adresa(URL): https://haobkk.edupage.org
Hotelová akadémia
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00162191
Baštova 32 , 08001 Prešov
Kód NUTS: SK041
Slovensko
Email: ha@hapresov.edu.sk
Hlavná adresa(URL): http://www.hapresov.edu.sk/index.html
Hotelová akadémia
Vnútroštátne identifikačné číslo: 17078393
Štefánikova 28 , 06601 Humenné
Kód NUTS: SK041
Slovensko
Email: skolahahe@gmail.com
Hlavná adresa(URL): https://hahe.edupage.org
Vihorlatské múzeum Humenné
Vnútroštátne identifikačné číslo: 37781391
Námestie slobody 1 , 06601 Humenné
Kód NUTS: SK041
Slovensko
Email: sekretariat@muzeumvihorlat-he.vucpo.sk
Hlavná adresa(URL): http://www.muzeumhumenne.sk
Vihorlatská knižnica v Humennom
Vnútroštátne identifikačné číslo: 37781464
Námestie slobody 50 , 06601 Humenné
Kód NUTS: SK041
Slovensko
Email: riaditel@vkhe.sk
Hlavná adresa(URL): http://vkhe.sk/new
Obchodná akadémia
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00162132
Komenského 1 , 06601 Humenné
Kód NUTS: SK041
Slovensko
Email: sekretariat@oa-he.vucpo.sk
Hlavná adresa(URL): https://oahe.edupage.org
Obchodná akadémia
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00162167
Murgašova 94 , 05822 Poprad
Kód NUTS: SK041
Slovensko
Email: oa@oapoprad.sk
Hlavná adresa(URL): https://www.oapoprad.sk
Obchodná akadémia
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00162183
Volgogradská 3 , 08001 Prešov
Kód NUTS: SK041
Slovensko
Email: sekretariat@oa-po.vucpo.sk
Hlavná adresa(URL): http://www.oa-po.sk
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom
Vnútroštátne identifikačné číslo: 37781421
Mierová 4 , 06601 Humenné
Kód NUTS: SK041
Slovensko
Email: sekretariat@astrovihorlat-he.vucpo.sk
Hlavná adresa(URL): http://www.astrokolonica.sk
Stredná odborná škola pedagogická
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00162825
Kmeťovo stromoradie 5 , 08001 Prešov
Kód NUTS: SK041
Slovensko
Email: skola@sospg.sk
Hlavná adresa(URL): https://www.sospg.sk
Stredná odborná škola pedagogická
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00162833
Bottova 15A , 05401 Levoča
Kód NUTS: SK041
Slovensko
Email: sekretariat@spgslevoca.sk
Hlavná adresa(URL): https://www.spgslevoca.sk
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00617750
Mierová 1973/79 , 06601 Humenné
Kód NUTS: SK041
Slovensko
Email: sousluhe@nextra.sk
Hlavná adresa(URL): http://www.sousluzhe.edu.sk
Stredná odborná škola A. Warhola
Vnútroštátne identifikačné číslo: 37942506
Duchnovičova 506 , 06801 Medzilaborce
Kód NUTS: SK041
Slovensko
Email: sosaw@post.sk
Hlavná adresa(URL): https://www.sosaw.sk
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00893692
Bardejovská 715/18 , 08901 Svidník
Kód NUTS: SK041
Slovensko
Email: agls@sossvidnik.edu.sk
Hlavná adresa(URL): http://www.sossvidnik.edu.sk
Stredná odborná škola dopravná
Vnútroštátne identifikačné číslo: 17078440
Konštantínova 2 , 08001 Prešov
Kód NUTS: SK041
Slovensko
Email: sosdpo@azet.sk
Hlavná adresa(URL): https://sosdpo.edupage.org
Stredná odborná škola drevárska
Vnútroštátne identifikačné číslo: 37942492
Lúčna 1055 , 09301 Vranov nad Topľou
Kód NUTS: SK041
Slovensko
Email: sekretariat@sosdrev-vt.vucpo.sk
Hlavná adresa(URL): https://sosdvv.edupage.org
Tatranská galéria v Poprade
Vnútroštátne identifikačné číslo: 37781481
Hviezdoslavova 341/12 , 05801 Poprad
Kód NUTS: SK041
Slovensko
Email: sekretariat@galeriatatry-pp.vucpo.sk
Hlavná adresa(URL): http://www.tatragaleria.sk
Stredná odborná škola Majstra Pavla
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00159514
Kukučínova 9 , 05427 Levoča
Kód NUTS: SK041
Slovensko
Email: sekretariat@odborna-mpavla.le.vucpo.sk
Hlavná adresa(URL): http://www.souplevoca.sk
Stredná odborná škola gastronómie a služieb
Vnútroštátne identifikačné číslo: 17078482
SDH 3 , 08134 Prešov
Kód NUTS: SK041
Slovensko
Email: soeobcho@souopo.edu.sk
Hlavná adresa(URL): https://souopo.edupage.org
Stredná odborná škola podnikania
Vnútroštátne identifikačné číslo: 37880241
Masarykova 24 , 08179 Prešov
Kód NUTS: SK041
Slovensko
Email: sekretariat@sospodnik-po.vucpo.sk
Hlavná adresa(URL): https://www.sospodnikania.sk
Stredná odborná škola polytechnická
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00893358
Štefánikova 1550/20 , 06601 Humenné
Kód NUTS: SK041
Slovensko
Email: skola@soshe.sk
Hlavná adresa(URL): https://soshe.edupage.org
Stredná odborná škola služieb
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00398861
Hlavná 6 , 09101 Stropkov
Kód NUTS: SK041
Slovensko
Email: soshlavnasp@sosstropkov.edu.sk
Hlavná adresa(URL): https://soshlavnasp.edupage.org
Stredná odborná škola polytechnická Jana Antonína Baťu
Vnútroštátne identifikačné číslo: 37947541
Štefánikova 39 , 05921 Svit
Kód NUTS: SK041
Slovensko
Email: riaditel@sos-svit.vucpo.sk
Hlavná adresa(URL): https://sossvit.edupage.org
Stredná odborná škola
Vnútroštátne identifikačné číslo: 37946773
A. Dubčeka 963/2 , 09301 Vranov nad Topľou
Kód NUTS: SK041
Slovensko
Email: sosvt@sosvt.sk
Hlavná adresa(URL): http://www.sosvt.sk
Šarišské múzeum v Bardejove
Vnútroštátne identifikačné číslo: 37781316
Radničné námestie 13 , 08501 Bardejov
Kód NUTS: SK041
Slovensko
Email: sekretariat@muzeumsaris-bj.vucpo.sk
Hlavná adresa(URL): http://www.muzeumbardejov.sk
Stredná odborná škola technická
Vnútroštátne identifikačné číslo: 37942484
Družstevná 1474/19 , 06601 066 01 Humenné
Kód NUTS: SK041
Slovensko
Email: skola@sosthe.sk
Hlavná adresa(URL): http://www.sosthe.sk
Stredná odborná škola technická
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00893251
Volgogradská 1 , 08001 Prešov
Kód NUTS: SK041
Slovensko
Email: skola@sost-po.sk
Hlavná adresa(URL): https://sost-po.edupage.org
Stredná odborná škola technická
Vnútroštátne identifikačné číslo: 17050405
Levočská 40 , 06401 Stará Ľubovňa
Kód NUTS: SK041
Slovensko
Email: sostsl@slnet.sk
Hlavná adresa(URL): https://sostsl.edupage.org
Šarišská galéria v Prešove
Vnútroštátne identifikačné číslo: 37781286
Hlavná 51 , 08001 Prešov
Kód NUTS: SK041
Slovensko
Email: sekretariat@galeriasaris-po.vucpo.sk
Hlavná adresa(URL): https://sarisskagaleria.sk
Stredná odborná škola
Vnútroštátne identifikačné číslo: 37880012
Garbiarska 1 , 06001 Kežmarok
Kód NUTS: SK041
Slovensko
Email: souskk@isternet.sk
Hlavná adresa(URL): https://www.sos-garbiarska1-kk.sk
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00159468
Kušnierska brána 349/2 , 06001 Kežmarok
Kód NUTS: SK041
Slovensko
Email: sekretariat@soskezmarok.sk
Hlavná adresa(URL): http://www.soskezmarok.sk
Stredná odborná škola podnikania a služieb
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00159476
Komenského 16 , 08271 Lipany
Kód NUTS: SK041
Slovensko
Email: riaditel@sos-lipany.vucpo.sk
Hlavná adresa(URL): https://soslipany.edupage.org
Stredná odborná škola remesiel a služieb
Vnútroštátne identifikačné číslo: 42077133
Okružná 761/25 , 05801 Poprad
Kód NUTS: SK041
Slovensko
Email: riaditel@odborna-pp.vucpo.sk
Hlavná adresa(URL): https://sospp.edupage.org
Stredná odborná škola služieb
Vnútroštátne identifikačné číslo: 37880080
Košická 20 , 08001 Prešov
Kód NUTS: SK041
Slovensko
Email: sekretariat@sousluz.edu.sk
Hlavná adresa(URL): https://zsssluz.edupage.org
Stredná odborná škola
Vnútroštátne identifikačné číslo: 37878247
Sládkovičova 2723/120 , 06927 Snina
Kód NUTS: SK041
Slovensko
Email: soup@stonline.sk
Hlavná adresa(URL): https://zsssnina.edupage.org
Stredná odborná škola lesnícka
Vnútroštátne identifikačné číslo: 51896109
Kollárova 10 , 08001 Prešov
Kód NUTS: SK041
Slovensko
Email: slspo@slspo.sk
Hlavná adresa(URL): https://www.slspo.sk
Stredná odborná škola hotelová
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00893552
Horný Smokovec 26 , 06201 Vysoké Tatry
Kód NUTS: SK041
Slovensko
Email: hotelovatatry@mail.telekom.sk
Hlavná adresa(URL): https://sos-smokovec.edupage.org
Spojená škola Juraja Henischa
Vnútroštátne identifikačné číslo: 42035261
Slovenská 5 , 08501 Bardejov
Kód NUTS: SK041
Slovensko
Email: sekretariat@ssjhenischa-bj.vucpo.sk
Hlavná adresa(URL): http://www.ssjh.sk
Spojená škola T. Ševčenka s vyuč. jaz. Ukrajinským
Vnútroštátne identifikačné číslo: 37947923
Sládkovičova 4 , 08001 Prešov
Kód NUTS: SK041
Slovensko
Email: skola@gymstopo.edu.sk
Hlavná adresa(URL): https://gymtspo.edupage.org
Spojená škola
Vnútroštátne identifikačné číslo: 42077150
Štefánikova 64 , 08501 Bardejov
Kód NUTS: SK041
Slovensko
Email: spojenabj@mail.t-com.sk
Hlavná adresa(URL): http://www.spojenabj.sk
Spojená škola
Vnútroštátne identifikačné číslo: 37946765
Ľ. Podjavorinskej 22 , 08501 Prešov
Kód NUTS: SK041
Slovensko
Email: info@spojenaskola.sk
Hlavná adresa(URL): https://spojenask.edupage.org
Spojená škola
Vnútroštátne identifikačné číslo: 42383153
SNP 16 , 08301 Sabinov
Kód NUTS: SK041
Slovensko
Email: skola@spojenaskolasabinov.sk
Hlavná adresa(URL): https://sossb.edupage.org
Spojená škola
Vnútroštátne identifikačné číslo: 37947931
Centrálna 464 , 08901 089 01 Svidník
Kód NUTS: SK041
Slovensko
Email: sekretariat@spojenaskola.sk
Hlavná adresa(URL): http://spojenaskolask.sk/new
Stredná priemyselná škola elektrotechnická
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00161829
Plzenská 1 , 08001 Prešov
Kód NUTS: SK041
Slovensko
Email: spse@spse-po.sk
Hlavná adresa(URL): http://www.spse-po.sk
Stredná priemyselná škola stavebná
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00161837
Plzenská 10 , 08001 Prešov
Kód NUTS: SK041
Slovensko
Email: spsstpo@spsstavpo.edu.sk
Hlavná adresa(URL): https://spsstavpo.edupage.org
Stredná priemyselná škola strojnícka
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00161845
Duklianska 1 , 08004 Prešov
Kód NUTS: SK041
Slovensko
Email: sekretariat@spspo.sk
Hlavná adresa(URL): https://spspo.edupage.org
Škola umeleckého priemyslu
Vnútroštátne identifikačné číslo: 52915654
Sovietskych hrdinov 369/24 , 08901 Svidník
Kód NUTS: SK041
Slovensko
Email: skola@supsvidnik.sk
Hlavná adresa(URL): https://www.supsvidnik.sk
Podtatranské osvetové stredisko v Poprade
Vnútroštátne identifikačné číslo: 37781201
Sobotské námestie 1738/22 , 05801 Poprad
Kód NUTS: SK041
Slovensko
Email: riaditelpos@stonline.sk
Hlavná adresa(URL): http://www.osvetapoprad.sk
Stredná priemyselná škola technická
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00161705
Komenského 5 , 08542 Bardejov
Kód NUTS: SK041
Slovensko
Email: skola@spsbj.sk
Hlavná adresa(URL): https://www.spsbj.sk
Stredná priemyselná škola techniky a dizajnu
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00161802
Mnoheľova 828 , 05846 Poprad
Kód NUTS: SK041
Slovensko
Email: posta@spspp.sk
Hlavná adresa(URL): https://spspp.edupage.org
Stredná priemyselná škola
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00161721
Partizánska 1059 , 06901 Snina
Kód NUTS: SK041
Slovensko
Email: sekretariat@sps-sv.vucpo.sk
Hlavná adresa(URL): https://sps-snina.edupage.org
Škola umeleckého priemyslu
Vnútroštátne identifikačné číslo: 36155667
Slavkovská 19 , 06001 Kežmarok
Kód NUTS: SK041
Slovensko
Email: skola@supkk.sk
Hlavná adresa(URL): https://supkk.sk
Škola umeleckého priemyslu
Vnútroštátne identifikačné číslo: 17078466
Vodárenská 3 , 08001 Prešov
Kód NUTS: SK041
Slovensko
Email: sekretariat@sup-po.sk
Hlavná adresa(URL): https://www.sup-po.sk
Stredná zdravotnícka škola
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00606804
Sládkovičova 36 , 08024 Prešov
Kód NUTS: SK041
Slovensko
Email: sekretariat@szspo.sk
Hlavná adresa(URL): http://www.szspo.sk
Stredná zdravotnícka škola
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00606791
Levočská 5 , 05850 Poprad
Kód NUTS: SK041
Slovensko
Email: skola@szspp.sk
Hlavná adresa(URL): http://www.szspp.sk
Stredná zdravotnícka škola
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00606740
Lipová 32 , 06683 Humenné
Kód NUTS: SK041
Slovensko
Email: skola@szshe.sk
Hlavná adresa(URL): https://www.szshe.sk
Škola v prírode Detský raj
Vnútroštátne identifikačné číslo: 42235987
Tatranská Lesná 7 , 05960 Tatranská Lesná
Kód NUTS: SK041
Slovensko
Email: riaditel@svpdraj-tlesna.vucpo.sk
Hlavná adresa(URL): http://rajvprirode.sk
Školský internát
Vnútroštátne identifikačné číslo: 36166952
Karpatská 9 , 05801 Poprad
Kód NUTS: SK041
Slovensko
Email: internat@sipop.sk
Hlavná adresa(URL): https://www.sipop.sk
Centrum sociálnych služieb "Slnečný dom"
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00691968
Važecká 3 , 08005 Prešov
Kód NUTS: SK041
Slovensko
Email: dssvazecka@stonline.sk
Hlavná adresa(URL): https://www.css-slnecnydom-po.sk
Centrum sociálnych služieb AMETYST
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00696374
Tovarné 117 , 09401 Tovarné
Kód NUTS: SK041
Slovensko
Email: riaditel@cssametyst-tovarne.vucpo.sk
Hlavná adresa(URL): http://www.cssametyst.eu
Centrum sociálnych služieb Clementia
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00691992
Ličartovce 287 , 08203 Ličartovce
Kód NUTS: SK041
Slovensko
Email: dsslicartovce@gmail.com
Hlavná adresa(URL): https://www.cssclementia.sk
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00691861
Družstevná 25/3 , 05935 Batizovce
Kód NUTS: SK041
Slovensko
Email: riaditel@cssbatizovce.sk
Hlavná adresa(URL): http://cssbatizovce.sk
Centrum sociálnych služieb
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00695467
Dúbrava 41 , 06773 Dúbrava
Kód NUTS: SK041
Slovensko
Email: riaditel@css-dubrava.vucpo.sk
Hlavná adresa(URL): http://www.css-dubrava.sk
Centrum sociálnych služieb GARDEN Humenné
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00695424
Ptičie 158 , 06601 Humenné
Kód NUTS: SK041
Slovensko
Email: riaditel@cssgarden-pticie.vucpo.sk
Hlavná adresa(URL): https://cssgarden.sk
Centrum sociálnych služieb Dúhový sen
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00695459
Kalinov 64 , 06801 Kalinov
Kód NUTS: SK041
Slovensko
Email: dsskalinov@centrum.sk
Hlavná adresa(URL): http://www.dsskalinov.sk
Centrum sociálnych služieb Kežmarok
Vnútroštátne identifikačné číslo: 17149975
Pod lesom 6 , 060 01 Kežmarok
Kód NUTS: SK041
Slovensko
Email: riaditel@csskk.sk
Hlavná adresa(URL): http://www.socialnesrdcom.sk
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00691950
Volgogradská 5 , 08001 Prešov
Kód NUTS: SK041
Slovensko
Email: kontakt@cssvolgpo.sk
Hlavná adresa(URL): https://www.cssvolgpo.sk/sluzby
Centrum sociálnych služieb Zátišie
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00695432
Ul. Čsl. armády 1594/5 , 06901 Snina
Kód NUTS: SK041
Slovensko
Email: riaditel@csszatisie-sv.vucpo.sk
Hlavná adresa(URL): https://csszatisie.sk
Domov v Poloninách
Vnútroštátne identifikačné číslo: 37944584
Nová Sedlica 50 , 06768 Nová Sedlica
Kód NUTS: SK041
Slovensko
Email: riaditel@domovvpoloninach-nsedlica.vucpo.sk
Hlavná adresa(URL): http://www.domovsedlica.sk
Domov pre seniorov
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00691798
Mierová 88 , 06401 Stará Ľubovňa
Kód NUTS: SK041
Slovensko
Email: sekretariat@dps-sl.vucpo.sk
Hlavná adresa(URL): https://www.ddsl.sk
Domov sociálnych služieb
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00691674
Kukorelliho 17 , 08701 Giraltovce
Kód NUTS: SK041
Slovensko
Email: sekretariat@dss-giraltovce.vucpo.sk
Hlavná adresa(URL): http://www.dssgiraltovce.sk
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00691887
Hviezdoslavova 1 , 05304 Spišsské Podhradie
Kód NUTS: SK041
Slovensko
Email: riaditel@dss-sppodhrad.vucpo.sk
Hlavná adresa(URL): http://www.dssspp.sk
Domov sociálnych služieb v Brezovičke
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00619493
Brezovička 62 , 08274 Brezovica
Kód NUTS: SK041
Slovensko
Email: sekretariat@dss-brezovicka.vucpo.sk
Hlavná adresa(URL): https://dssbrezovicka.sk
Domov sociálnych služieb v Jabloni
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00695441
Jabloň 78 , 06713 Rokytov pri Humennom
Kód NUTS: SK041
Slovensko
Email: sekretariat@dss-jablon.vucpo.sk
Hlavná adresa(URL): http://www.dssvjabloni.sk
Domov sociálnych služieb v Legnave
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00691780
Legnava 72 , 06546 Legnava
Kód NUTS: SK041
Slovensko
Email: sekretariat@dss-legnava.vucpo.sk
Hlavná adresa(URL): http://www.dsslegnava.sk
Domov sociálnych služieb v Sabinove
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00691984
Kukučínova 1781/2 , 08301 Sabinov
Kód NUTS: SK041
Slovensko
Email: riaditel@dss-sb.vucpo.sk
Hlavná adresa(URL): http://www.dsssabinov.sk
Domov sociálnych služieb v Stropkove
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00696331
Hlavná 80/50 , 09101 Stropkov
Kód NUTS: SK041
Slovensko
Email: sekretariat@dss-sp.sk
Hlavná adresa(URL): http://www.dssstropkov.sk/dssnovy
Domov sociálnych služieb Vranov nad Topľou
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00696358
Školská 646 , 09302 Vranov nad Topľou
Kód NUTS: SK041
Slovensko
Email: riaditel@dss-vt.vucpo.sk
Hlavná adresa(URL): http://www.dssvranov.sk
Senior dom Svida
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00696323
SNP 4 , 08901 Svidník
Kód NUTS: SK041
Slovensko
Email: riaditel@seniordomsvida-sk.vucpo.sk
Hlavná adresa(URL): http://svida.sk
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31948821
Mierová 63 , 06601 Humenné
Kód NUTS: SK041
Slovensko
Email: riaditel@zssaktig-he.vucpo.sk
Hlavná adresa(URL): http://www.dssmierovahe.sk
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK
Vnútroštátne identifikačné číslo: 37883411
Ševčenkova 681 , 06801 Medzilaborce
Kód NUTS: SK041
Slovensko
Email: riaditel@zssdotyk-ml.vucpo.sk
Hlavná adresa(URL): https://www.dssml.sk
Zariadenie sociálnych služieb Egídius
Vnútroštátne identifikačné číslo: 50595318
Ťačevská 38 , 08501 Bardejov
Kód NUTS: SK041
Slovensko
Email: riaditel@zssegidius-bj.vucpo.sk
Hlavná adresa(URL): https://www.zssegidius.sk
Zariadenie sociálnych služieb Jasoň
Vnútroštátne identifikačné číslo: 37944592
SNP 8/15 , 06101 Spišská Stará Ves
Kód NUTS: SK041
Slovensko
Email: riaditel@zssjason-ssves.vucpo.sk
Hlavná adresa(URL): http://www.zssjason.sk
Divadlo Alexandra Duchnoviča
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00164984
Jarková 77 , 08001 Prešov
Kód NUTS: SK041
Slovensko
Email: sekretariat@divadload.sk
Hlavná adresa(URL): http://www.divadload.sk
Divadlo Jonáša Záborského
Vnútroštátne identifikačné číslo: 37783432
Námestie legionárov 6 , 08001 Prešov
Kód NUTS: SK041
Slovensko
Email: riaditel@djz.sk
Hlavná adresa(URL): https://www.djz.sk
Hornošarišské osvetové stredisko v Bardejove
Vnútroštátne identifikačné číslo: 37781588
Rhodyho 6 , 08501 Bardejov
Kód NUTS: SK041
Slovensko
Email: hosbardejov@gmail.com
Hlavná adresa(URL): https://www.hosbardejov.sk/
Podtatranské múzeum v Poprade
Vnútroštátne identifikačné číslo: 37781171
Vajanského 72/4 , 05801 Poprad
Kód NUTS: SK041
Slovensko
Email: sekretariat@muzeumpp.sk
Hlavná adresa(URL): https://www.muzeumpp.sk
Hornozemplínske osvetové stredisko vo Vranove nad Topľou
Vnútroštátne identifikačné číslo: 37781120
Sídlisko 1.mája 74 , 09301 Vranov nad Topľou
Kód NUTS: SK041
Slovensko
Email: hzos@stonline.sk
Hlavná adresa(URL): http://www.osvetavranov.sk
Hvezdáreň a planetárium v Prešove
Vnútroštátne identifikačné číslo: 37781324
Dilongova 17 , 08001 Prešov
Kód NUTS: SK041
Slovensko
Email: sekretariat@astropresov-po.vucpo.sk
Hlavná adresa(URL): https://astropresov.sk
Krajská knižnica P. O. Hviezdoslava v Prešove
Vnútroštátne identifikačné číslo: 37781308
Levočská 1 , 08001 Prešov
Kód NUTS: SK041
Slovensko
Email: riaditel@kniznicapoh-po.vucpo.sk
Hlavná adresa(URL): https://www.kniznica-poh.sk
Krajské múzeum v Prešove
Vnútroštátne identifikačné číslo: 37781278
Hlavná 86 , 08001 Prešov
Kód NUTS: SK041
Slovensko
Email: sekretariat@muzeumkrajske-po.vucpo.sk
Hlavná adresa(URL): http://tripolitana.sk
Ľubovnianska knižnica
Vnútroštátne identifikačné číslo: 37781243
Letná 6 , 06401 Stará Ľubovňa
Kód NUTS: SK041
Slovensko
Email: riaditel@kniznicasl.sk
Hlavná adresa(URL): https://www.kniznicasl.sk
Ľubovnianske múzeum - hrad v Starej Ľubovni
Vnútroštátne identifikačné číslo: 37781235
Zámocká 22 , 06401 Stará Ľubovňa
Kód NUTS: SK041
Slovensko
Email: sekretariat@muzeumlubovna-sl.vucpo.sk
Hlavná adresa(URL): https://www.hradlubovna.sk/sk/home-sk
Podtatranská knižnica
Vnútroštátne identifikačné číslo: 37781189
Podtatranská 1548/1 , 05801 Poprad
Kód NUTS: SK041
Slovensko
Email: riaditel@kniznicapp.sk
Hlavná adresa(URL): https://www.kniznicapp.sk
Múzeum moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach
Vnútroštátne identifikačné číslo: 37781405
Andyho Warhola 748/36 , 06801 Medzilaborce
Kód NUTS: SK041
Slovensko
Email: sekretariat@awarholmuzeum-ml.vucpo.sk
Hlavná adresa(URL): https://www.muzeumaw.sk
Múzeum v Kežmarku
Vnútroštátne identifikačné číslo: 37781227
Hradné námestie 42 , 06001 Kežmarok
Kód NUTS: SK041
Slovensko
Email: riaditelka.muzea@kezmarok.com
Hlavná adresa(URL): https://www.kezmarok.com
Okresná knižnica Dávida Gutgesela Bardejov
Vnútroštátne identifikačné číslo: 37781570
Radničné námestie 1 , 08501 Bardejov
Kód NUTS: SK041
Slovensko
Email: sekretariat@kniznicadg-bj.vucpo.sk
Hlavná adresa(URL): https://www.gutgesel.sk
Podduklianske osvetové stredisko vo Svidníku
Vnútroštátne identifikačné číslo: 37781375
Sovietskych hrdinov 160/74 , 08901 Svidník
Kód NUTS: SK041
Slovensko
Email: pos@svitel.sk
Hlavná adresa(URL): http://www.osveta.sk
Podduklianska knižnica
Vnútroštátne identifikačné číslo: 37781154
8. mája 697/55 , 08901 Svidník
Kód NUTS: SK041
Slovensko
Email: kniznicask@podduklianskakniznica.sk
Hlavná adresa(URL): http://podduklianskakniznica.sk/new
Spojená škola
Vnútroštátne identifikačné číslo: 42076439
Čaklov 249 , 09435 Čaklov
Kód NUTS: SK041
Slovensko
Email: sekretariat@ss-caklov.vucpo.sk
Hlavná adresa(URL): http://web.stonline.sk/spozs
Spojená škola
Vnútroštátne identifikačné číslo: 50481495
Bijacovce 1 , 05306 Bijacovce
Kód NUTS: SK041
Slovensko
Email: lesnicke@gmail.com
Hlavná adresa(URL): https://sosbijac.edupage.org
Stredná odborná škola elektrotechnická
Vnútroštátne identifikačné číslo: 37947915
Hviezdoslavova 44 , 09112 Stropkov
Kód NUTS: SK041
Slovensko
Email: riaditel@soselektro-sp.vucpo.sk
Hlavná adresa(URL): https://sosesp.sk
I.2) SPOLOČNÉ VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
Zákazka zahŕňa spoločné obstarávanie
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
samospráva
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Dodávka elektriny
Referenčné číslo: PSK-2020-NZ-elektrina
II.1.2) Hlavný kód CPV
09310000-5
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom zákazky je dodávka elektriny, zabezpečenie jej distribúcie a prevzatie zodpovednosti za odchýlku pre odberné miesta verejného obstarávateľa a odberné miesta organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
3 582 091,26 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK041
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Odberné miesta Úradu PSK a odberné miesta organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK.
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je dodávka elektriny, zabezpečenie jej distribúcie a prevzatie zodpovednosti za odchýlku pre odberné miesta verejného obstarávateľa a odberné miesta organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných podkladoch
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v intervale
Dátum začatia: 01.01.2021
Dátum ukončenia: 31.12.2022
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Verejný obstarávateľ sa rozhodol stanoviť pomocné kritérium na hodnotenie ponúk tak, ako je stanovené v kapitole E. kritéria na vyhodnocovanie ponúk a spôsob ich uplatnenia, Súťažných podkladov. Pomocné kritérium sa použije iba v prípade, ak sa na niektorom mieste umiestni viac ako jeden uchádzač.
Pomocné kritérium: Počet zamestnaných ťažko zdravotne postihnutých osôb zamestnaných minimálne na polovičný úväzok.
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: 1.1Osobné postavenie (k bodu III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov, oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania)
1.1.1Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa PÚ týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 ZVO.
1.1.2Hospodársky subjekt preukazuje splnenie PÚ osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. a) až f) a ods. 2, 4 a 5 ZVO
-zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov podľa § 152 ods. 1 ZVO, ktorý vedie ÚVO,
alebo
-predložením dokladov podľa § 32 ods. 2, 4 a 5 ZVO.
Verejný obstarávateľ dáva k dispozícii na preukázanie PÚ podľa § 32 ods. 1 písm. f) ZVO návrh čestného vyhlásenia o zákaze účasti vo verejnom obstarávaní, ktorý je prílohou SP.
Nevyžaduje sa, aby hospodársky subjekt preukazoval splnenie PÚ osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. g) a h) ZVO.
Nevyžaduje sa, aby hospodársky subjekt preukazoval splnenie PÚ osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) (výpis z OR SR alebo výpis zo ŽR SR) v zmysle § 32 ods. 3 ZVO. K iným dokladom preukazujúcim splnenie PÚ osobného postavenia nemá verejný obstarávateľ prístup z informačných systémov verejnej správy podľa zákona proti byrokracii, a teda požaduje ich predloženie od uchádzača.
1.1.3Podľa § 32 ods. 7 ZVO je PÚ týkajúca sa osobného postavenia podľa ods. 1 písm. b) a c) splnená, ak uchádzač zaplatil nedoplatky alebo mu bolo povolené nedoplatky platiť v splátkach.
Verejný obstarávateľ je bez ohľadu na § 152 ods. 4 oprávnený od uchádzača dodatočne vyžiadať doklad podľa § 32 ods. 2 písm. b) a c) ZVO.
1.1.4Verejný obstarávateľ podľa § 152 ods. 3 ZVO uzná rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise vydané príslušným orgánom iného členského štátu, ktorým uchádzač preukazuje splnenie PÚ. Verejný obstarávateľ musí prijať aj iný rovnocenný doklad predložený uchádzačom.
1.1.5Skupina dodávateľov preukazuje splnenie PÚ týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.
1.1.6Hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia PÚ predložením dokumentu Jednotný európsky dokument podľa § 39 ZVO (ďalej len JED).
-Verejný obstarávateľ dáva k dispozícii elektronickú verziu formulára JED vo formáte .XML, ktorá je prílohou SP. ÚVO uverejnil na adrese https://www.uvo.gov.sk/jednotny-europsky-dokument-pre-verejne-obstaravanie-602.html Príručku k elektronickej službe na vyplnenie a opätovné použitie JEDu pre vyplnenie elektronickej verzie formulára JED prostredníctvom bezplatnej služby Európskej komisie (služba ESPD), a manuál pre vysvetlenie k vypĺňaniu obsahu JEDu.
-Verejný obstarávateľ umožňuje, aby hospodársky subjekt vyplnil v časti IV Podmienky účasti len oddiel : GLOBÁLNY ÚDAJ PRE VŠETKY PODMIENKY ÚČASTI.
1.1.7Pri preukazovaní splnenia PÚ týkajúcich sa osobného postavenia sa odporúča uchádzačom postupovať v súlade s upozornením ÚVO na https://www.uvo.gov.sk/zaujemcauchadzac/registre-o-hospodarskych-subjektoch-vedene-uradom/informacie-k-zoznamu-hospodarskych-subjektov-2ff.html
1.1.8Požadovaná forma dokladov a dokumentov preukazujúcich splnenie PÚ:
-doklady a dokumenty, ktoré boli pôvodne vyhotovené v listinnej forme sa predkladajú prevedené (napr. skenovaním) z originálu alebo úradne osvedčenej kópie dokladu alebo dokumentu do elektronickej formy vo formáte PDF,
-doklady a dokumenty, ktoré boli pôvodne vyhotovené v elektronickej forme sa predkladajú v pôvodnej elektronickej forme,
-textové a tabuľkové výstupy sa predkladajú vo formáte PDF v strojovo čitateľnom tvare, obrázkové výstupy vo formáte PDF.
1.1.9Verejný obstarávateľ vyhodnocuje splnenie PÚ stanovených v súlade s § 32 ods. 1 ZVO a preukazovaných podľa § 32 ods. 2 a § 152 ods. 4 ZVO spôsobom podľa § 40 ZVO.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Kritériá výberu sú stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu sú stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky:
1. Platné povolenie na podnikanie v elektroenergetike dodávka elektriny, ktoré oprávňuje uchádzača podnikať v súlade s § 6 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
2. Čestné vyhlásenie uchádzača o pridelení EIC kódu.
3. Čestné vyhlásenie, že uchádzač má uzatvorenú platnú Zmluvu o zúčtovaní odchýlky so zúčtovateľom odchýlok
4.Platná Rámcová distribučná zmluva alebo potvrdenie distribučnej spoločnosti o existencii rámcovej zmluvy s uvedením identifikačných údajov partnera, čísla zmluvy a dátumom platnosti.
5.Platná Poistná zmluva alebo Poistný certifikát na poistenie zodpovednosti za škodu spôsobnú prevádzkovou činnosťou. Poistenie musí byť platné počas celej doby platnosti zmluvy na dodávku elektriny.
- Uchádzač predloží dokumenty v zmysle kapitoly B. Opis predmetu zákazky, Súťažných podkladov
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3) Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s jediným uchádzačom
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Nie
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 30.10.2020 09:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.03.2021
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 30.10.2020 10:30
Miesto: Úrad prešovského samosprávneho kraja, zasadačka č. 608
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Na otváraní ponúk sa môžu zúčastniť uchádzači, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk.
Uchádzač (fyzická osoba), štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu uchádzača (právnická osoba) sa preukáže
preukazom totožnosti a kópiou dokladu uchádzača o oprávnení podnikať, osoba zastupujúca uchádzača na otváraní
ponúk sa navyše preukáže splnomocnením na zastupovanie.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použije sa elektronické objednávanie
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
VI.3.1) Použité skratky v tomto oznámení:
Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov(ZVO),
Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO),
Obchodný register Slovenskej republiky (OR SR),
Živnostenský register Slovenskej republiky (ŽR SR),
podmienky účasti (PU),
Jednotný európsky dokument (JED)
súťažné podklady (SP).
VI.3.2) Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi sa uskutočňuje elektronickou formou prostredníctvom systému ERANET dostupného na https://psk.eranet.sk (ďalej len "ERANET"). Pre potreby elektronickej komunikácie je každý záujemca/uchádzač povinný zaregistrovať sa v systéme ERANET.
VI.3.3) Súťažné podklady vrátane ich doplnení a vysvetlení sú záujemcom prístupné bezodplatne, neobmedzene,
úplným a priamym prístupom na URL adrese podľa bodu I.3).
O záujemcoch, ktorí si prevezmú súťažné podklady bez prihlásenia verejný obstarávateľ nemá evidenciu - o zverejnení doplňujúcich informácií a vysvetlení nebudú informovaní. Verejný obstarávateľ preto záujemcom odporúča, aby si súťažné podklady stiahli až po zaregistrovaní a prihlásení sa do systému.
Komunikácia sa bude uskutočňovať výhradne v slovenskom jazyku prípadne v českom jazyku a to písomnou formou v elektronickej podobe prostredníctvom systému ERANET.
Za moment doručenia elektronickej informácie sa považuje moment jej odoslania v systéme ERANET, t.j. moment
uloženia elektronickej zásielky v elektronickej schránke jej adresáta v systéme ERANET.
VI.3.4) Žiadosť o vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky, návrhu a na preukázanie splnenia
podmienok účasti (ďalej len žiadosť o vysvetlenie):
Lehota na doručenie žiadosti o vysvetlenie: Dostatočne vopred pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk, tak, aby bolo umožnené verejnému obstarávateľovi poskytnúť vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky, návrhu a na preukázanie splnenia podmienok účasti všetkým záujemcom, ktorí sú mu známi najneskôr šesť dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk.
Spôsob predloženia žiadosti o vysvetlenie a poskytnutia vysvetlenia: Elektronickými prostriedkami v systéme ERANET.
VI.3.5) Požaduje sa zábezpeka vo výške: 35000,00 EUR. Podmienky zloženia zábezpeky sú podrobne uvedené v
súťažných podkladoch.
VI.3.6) V súlade s § 38 ods. 1 ZVO verejný obstarávateľ uvádza, že uplatňuje podmienku podľa § 40 ods. 6 písm. g).
VI.3.7) Verejný obstarávateľ vyžaduje, aby uchádzač v ponuke uviedol podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať subdodávateľom, navrhovaných subdodávateľov a predmety subdodávok.
VI.3.8) Verejný obstarávateľ sa na základe § 66 ods. 7 ZVO rozhodol, že vyhodnotenie splnenia podmienok účasti a
vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk.
VI.3.9) Verejné obstarávanie nie je zeleným verejným obstarávaním, nie je obstarávaním inovácií, je zamerané na
sociálne aspekty.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
28.09.2020