Ploské - Ortáše - vodovod a Ploské - Ortáše - prívod vody a vodojem

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť kliknite na tlačidlo "Prejsť na eZakazky".

Názov dokumentu
Typ
  Prílohy vsvetlenia SP zo dna 28.09.2020 - 22599-WYP Vysvetlenie  
  Odpoveď na žiadosti o vysvetlenie zo dňa 28.09.2020 - 22599-WYP Vysvetlenie  
  Prílohy vysvetlenia SP zo dna 10.09.2020 - 22599-WYP Vysvetlenie  
  Odpoveď na žiadosti o vysvetlenie zo dňa 10.09.2020 - 22599-WYP Vysvetlenie  
  Výzva na predloženie ponuky oprava zo dna 10.09.2020 - 22599-WYP Výzva na predloženie ponuky 
  Oprava prílohy č.2 SP - výkaz výmer zo dna 8.9.2020 - 22599-WYP Súťažné podklady 
  Odpoveď na žiadosti o vysvetlenie zo dňa 08.09.2020 - 22599-WYP Vysvetlenie  
  Oprava výzvy zo dna 26.08.2020 - 22599-WYP Výzva na predloženie ponuky 
  Odpoved na žiadosť o vysvetlenie_zo dna 26.08.2020 - 22599-WYP Vysvetlenie  
  Oprava výzvy - predlženie lehoty na predkladanie ponúk zo dna 17.08.2020 - 22599-WYP Výzva na predloženie ponuky 
  Prílohy odpovede zo dna 30.07.2020 - 22599-WYP Vysvetlenie  
  Odpoveď na žiadosti o vysvetlenie zo dňa 30.07.2020 - 22599-WYP Vysvetlenie  
  Prílohy odpovede zo dna 29.07.2020_oprava - 22599-WYP Vysvetlenie  
  Odpoveď na žiadosti o vysvetlenie zo dňa 29.07.2020_oprava - 22599-WYP Vysvetlenie  
  Odpoveď na žiadosti o vysvetlenie zo dňa 14.07.2020_OPRAVA - 22599-WYP Vysvetlenie  
  Prílohy vysvetlenia SP zo dna 14.07.2020 - 22599-WYP Vysvetlenie  
  Oprava prílohy č.2 súťažných podkladov - výkaz výmer - 22599-WYP Súťažné podklady 
  Odpoveď na žiadosti o vysvetlenie zo dňa 08.07.2020 - 22599-WYP Vysvetlenie  
  Odpoveď na žiadosti o vysvetlenie zo dňa 01.07.2020 - 22599-WYP Vysvetlenie  
  Odpoveď na žiadosti o vysvetlenie zo dňa 25.06.2020 - 22599-WYP Vysvetlenie  
  Súťažné podklady - 22599-WYP Súťažné podklady 
  Výzva na predloženie ponuky - 22599-WYP Výzva na predloženie ponuky 


 Prechod do systému eZakazky

Kliknutím na tlačidlo nižšie prejdete do systému eZakazky, kde sa môžete zákazky zúčastniť.