Potraviny 2022/03

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť kliknite na tlačidlo "Prejsť na eZakazky".

Názov dokumentu
Typ
  Súťažné podklady - 7. SP - Časť C.1 Vzory k súťažným podkladom Súťažné podklady 
  Súťažné podklady - 6. Príloha č. 1E k RD - Špecifikácia a cena Časť E Torty a drobné raňajkové pečivo Súťažné podklady 
  Súťažné podklady - 6. Príloha č. 1D k RD - Špecifikácia a cena - Časť D Cukor, káva, čaj, čokoláda Súťažné podklady 
  Súťažné podklady - 6. Príloha č. 1C k RD - Špecifikácia a cena - Časť C Cestoviny, múka, ryža Súťažné podklady 
  Súťažné podklady - 6. Príloha č. 1B k RD - Špecifikácia a cena - Časť B Špeciálne mäsové potraviny Súťažné podklady 
  Súťažné podklady - 6. Príloha č. 1A k RD - Špecifikácia a cena - Časť A Mrazená a chladená hydina Súťažné podklady 
  Súťažné podklady - 6. SP - Časť B.2 Návrh rámcovej dohody - Časť E Torty a drobné raňajkové pečivo Súťažné podklady 
  Súťažné podklady - 6. SP - Časť B.2 Návrh rámcovej dohody - Časť D Cukor, káva, čaj, čokoláda Súťažné podklady 
  Súťažné podklady - 6. SP - Časť B.2 Návrh rámcovej dohody - Časť C Cestoviny, múka, ryža Súťažné podklady 
  Súťažné podklady - 6. SP - Časť B.2 Návrh rámcovej dohody - Časť B Špeciálne mäsové potraviny Súťažné podklady 
  Súťažné podklady - 6. SP - Časť B.2 Návrh rámcovej dohody - Časť A Mrazená a chladená hydina Súťažné podklady 
  Súťažné podklady - 5. SP - Časť B.1 Opis predmetu zákazky Súťažné podklady 
  Súťažné podklady - 4. SP - Časť A.4 Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky Súťažné podklady 
  Súťažné podklady - 3. SP - Časť A.3 Kritériá na vyhodnotenie ponúk Súťažné podklady 
  Súťažné podklady - 2. SP - Časť A.2 Podmienky účasti uchádzačov Súťažné podklady 
  Súťažné podklady - 1. SP - Časť A.1 Pokyny pre uchádzačov super-reverz Súťažné podklady 


 Prechod do systému eZakazky

Kliknutím na tlačidlo nižšie prejdete do systému eZakazky, kde sa môžete zákazky zúčastniť.