Verejnoprospešné služby pre mesto Spišská Nová Ves

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť kliknite na tlačidlo "Prejsť na eZakazky".

Názov dokumentu
Typ
  SP_03012023 - 167-MSS Súťažné podklady 
  Oznamenie_UVO_vestnik_167-MSS - 167-MSS Oznámenie o vyhlásení obstarávania 
  Prilohy_k_SP - SNV 01/2022 Príloha 
  SP - SNV 01/2022 Súťažné podklady 
  Oznamenie_EU_vestnik_2023-OJS001-000761-sk - SNV 01/2022 Oznámenie o vyhlásení obstarávania 


 Prechod do systému eZakazky

Kliknutím na tlačidlo nižšie prejdete do systému eZakazky, kde sa môžete zákazky zúčastniť.