Zelená infraštruktúra v súvislosti s projektom - VÝSTAVBA MATERSKEJ ŠKOLY v Selciach

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť kliknite na tlačidlo "Prejsť na eZakazky".

Názov dokumentu
Typ
  oznamenie-15743_-_wyp Ostatné dokumenty  
  Príloha c_8_Vyhlasenie k vypracovaniu ponuky Príloha 
  Príloha c_7_Suhlas so spracovaním OU Príloha 
  Príloha c_6_CV k podmienkam účasti Príloha 
  Príloha č. 5_Projektová dokumentácia -5 Príloha 
  Príloha č.5_projektová dokumentácia - 4 Príloha 
  Príloha č.5_projektová dokumentácia - 3 Príloha 
  Príloha č. 5_Projektová dokumentácia -2c Príloha 
  Príloha č.5_projektová dokumentácia - 2b Príloha 
  Príloha č.5_projektová dokumentácia - 2a Príloha 
  Príloha č. 5_Projektová dokumentácia -2 Príloha 
  Príloha č. 5_Projektová dokumentácia -1 Príloha 
  Príloha c_4_Kalkulacia hodnoty zákazky samostatne, časť 1, časť 2 Príloha 
  Príloha c_3_Navrh zmluvy o dielo samostatne časť 1 časť 2 Príloha 
  Príloha c_2_Navrh na plnenie kritérií Príloha 
  Príloha c_1_Kryci list ponuky Príloha 
  Súťažné podklady - 2020_11_01 Súťažné podklady 


 Prechod do systému eZakazky

Kliknutím na tlačidlo nižšie prejdete do systému eZakazky, kde sa môžete zákazky zúčastniť.