Komunitné centrum - Boťany

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť kliknite na tlačidlo "Prejsť na eZakazky".

Názov dokumentu
Typ
  Oprava výzvy zo dna 31.05.2021 - predlženie lehoty na predkladanie ponúk - 42995-WYP Výzva na predloženie ponuky 
  Oprava výzvy zo dna 06.05.2021 - predlženie lehoty na predkladanie ponúk - 42995-WYP Výzva na predloženie ponuky 
  Oprava výzvy zo dna 14.04.2021 - predlženie lehoty na predkladanie ponúk - 42995-WYP Výzva na predloženie ponuky 
  Oprava vyzvy zo dna 16.03.2021 - predlženie lehoty na predkladanie ponúk - 42995-WYP Výzva na predloženie ponuky 
  Oprava výzvy zo dna 04.03.2021 - predlženie lehoty na predkladanie ponúk - 42995-WYP Výzva na predloženie ponuky 
  Oprava výzvy zo dna 08.02.2021 - predlženie lehoty na predkladanie ponúk - 42995-WYP Výzva na predloženie ponuky 
  Oprava výzvy zo dna 20.01.2021 - predlženie lehoty na predkladanie ponúk - 42995-WYP Výzva na predloženie ponuky 
  Oprava výzvy zo dna 21.12.2020 - predlženie lehoty na predkladanie ponúk - 42995-WYP Výzva na predloženie ponuky 
  Oprava výzvy zo dna 1.12.2020 - predlženie lehoty na predkladanie ponúk - 42995-WYP Výzva na predloženie ponuky 
  Súťažné podklady - 42995-WYP Súťažné podklady 
  Výzva na predloženie ponuky - 42995-WYP Výzva na predloženie ponuky 


 Prechod do systému eZakazky

Kliknutím na tlačidlo nižšie prejdete do systému eZakazky, kde sa môžete zákazky zúčastniť.