„Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice v obci Most pri Bratislave“

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť kliknite na tlačidlo "Prejsť na eZakazky".

Názov dokumentu
Typ
  Súťažné podklady - aktualizacia časti VV Súťažné podklady 
  Vysvetlenie - Vysvetlenie č. 1 Vysvetlenie  
  Súťažné podklady - PREDĹŽENIE STAVEBNÉHO POVOLENIA Súťažné podklady 
  Súťažné podklady - STAVEBNÉ POVOLENIE Súťažné podklady 
  Súťažné podklady - Výkaz výmer Súťažné podklady 
  Súťažné podklady - Stavebná dokumentácia Súťažné podklady 
  Súťažné podklady - JED-formulár Súťažné podklady 
  Súťažné podklady - B 3 Obchodné podmienky Súťažné podklady 
  Súťažné podklady - B 2 Spôsob určenia ceny Súťažné podklady 
  Súťažné podklady - B 1 Opis predmetu zákazky Súťažné podklady 
  Súťažné podklady - A 2 Kritéria na hodnotenie ponúk a pravidlá ich uplatnenia Súťažné podklady 
  Súťažné podklady - A 1 Pokyny pre uchádzačov Súťažné podklady 
  Výzva na predloženie ponuky - OBOB-1/3/2022 Výzva na predloženie ponuky 


 Prechod do systému eZakazky

Kliknutím na tlačidlo nižšie prejdete do systému eZakazky, kde sa môžete zákazky zúčastniť.