PB, Považská Bystrica Teplá, splašková kanalizácia - 2. etapa

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť kliknite na tlačidlo "Prejsť na eZakazky".

Názov dokumentu
Typ
  Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie zo dňa 24.02.2021 - 10284-WYP Vysvetlenie  
  Odpoveď na žiadosti o vysvetlenie zo dňa 22.02.2021 - 10284-WYP Vysvetlenie  
  Návrh zmluvy o dielo_kanlizacia_P.Tepla_Oprava zo dna 19.02.2021 - 10284-WYP Vysvetlenie  
  Odpoveď na žiadosti o vysvetlenie zo dňa 19.02.2021 č.2 - 10284-WYP Vysvetlenie  
  Odpoveď na žiadosti o vysvetlenie zo dňa 19.02.2021 - 10284-WYP Vysvetlenie  
  Odpoveď na žiadosti o vysvetlenie zo dňa 18.02.2021 - 10284-WYP Vysvetlenie  
  Priloha vysvetlenie SP - Vzor uloženia potrubia - 10284-WYP Vysvetlenie  
  Odpoveď na žiadosti o vysvetlenie zo dňa 11.02.2021 - 10284-WYP Vysvetlenie  
  Súťažné podklady - 10284-WYP Súťažné podklady 
  Výzva na predloženie ponuky - 10284-WYP Výzva na predloženie ponuky 


 Prechod do systému eZakazky

Kliknutím na tlačidlo nižšie prejdete do systému eZakazky, kde sa môžete zákazky zúčastniť.