„Sanácia splaškového kanalizačného potrubia bezvýkopovou technológiou v areáli AOS (2022 – 2023)“

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť kliknite na tlačidlo "Prejsť na eZakazky".

Názov dokumentu
Typ
  Výzva na predloženie ponuky - Zmena dátumu predkladania ponúk Výzva na predloženie ponuky 
  Výzva na predloženie ponuky Výzva na predloženie ponuky 


 Prechod do systému eZakazky

Kliknutím na tlačidlo nižšie prejdete do systému eZakazky, kde sa môžete zákazky zúčastniť.