Hala Unionka

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť kliknite na tlačidlo "Prejsť na eZakazky".

Názov dokumentu
Typ
  Príloha č. 1a - výkaz výmer pre nacenenie Príloha 
  Príloha č. 2 Návrh Zmluvy o dielo Príloha 
  Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - Hala Unionka Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu  
  Príloha č. 3 Čestné prehlásenie uchádzača Príloha 
  Príloha č. 1 Návrh na plnenie kriterii Príloha 
  Príloha - Projektová dokumentácia Príloha 


 Prechod do systému eZakazky

Kliknutím na tlačidlo nižšie prejdete do systému eZakazky, kde sa môžete zákazky zúčastniť.