Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v SŠ Ľ. Podjavorinskej 22, Prešov

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť kliknite na tlačidlo "Prejsť na eZakazky".

Názov dokumentu
Typ
  Vysvetlovanie 04_PSK_Podjavorinska_všetkým záujemcom - 57901-MSP Vysvetlenie  
  Vysvetlovanie 03_doplnene_PSK_Podjavorinska_všetkým záujemcom - Procurio - 34/2021 Vysvetlenie  
  Vysvetlovanie 03_PSK_Podjavorinska_všetkým záujemcom - Procurio - 34/2021 Vysvetlenie  
  Vysvetlovanie 02_PSK_Podjavorinska_všetkým záujemcom - Procurio - 34/2021 Vysvetlenie  
  Oprava č.2_Priloha c.5 SP_Navrh zmluvy_Pojavorinska - Procurio - 34/2021 Príloha 
  Oprava č.1_Priloha c.5 SP_Navrh zmluvy_Pojavorinska - Procurio - 34/2021 Príloha 
  Vysvetlovanie 01_PSK_Podjavorinska_všetkým záujemcom - Procurio - 34/2021 Vysvetlenie  
  Oprava c.3_SP_PSK_SOS_Podjavorinska_INDEX IN 05 a lehoty - Procurio - 34/2021 Súťažné podklady 
  OPrava c. 3 Oznamenia_CORRIGENDUM _lehoty - Procurio - 34/2021 Oznámenie o vyhlásení obstarávania 
  CORRIGENDUM_c_1_a_c_2_EU_vestnik_2021-OJS240-629548-sk - Procurio - 34/2021 Oznámenie o vyhlásení obstarávania 
  Oprava c.2_SP_PSK_SOS_Podjavorinska_uverovy prislub - Procurio - 34/2021 Súťažné podklady 
  Oprava c. 2 Oznamenia_CORRIGENDUM _datum a cas otvarania ponuk - Procurio - 34/2021 Oznámenie o vyhlásení obstarávania 
  Oprava c. 1 Prilohy c. 1_SP_PD Príloha 
  Oprava c.1_SP_PSK_SOS_Podjavorinska_nadlimit_max. lehota zhotovenia - Procurio - 34/2021 Súťažné podklady 
  Oprava c. 1 Oznamenia_Podjavorinska_CORRIGENDUM_max. lehota zhotovenia - Procurio - 34/2021 Oznámenie o vyhlásení obstarávania 
  Oznamenie_o_vyhlaseni_VO_UVO_vestnik-57901-MSP - Procurio - 34/2021 Oznámenie o vyhlásení obstarávania 
  Priloha c.1 SP_PD - Procurio - 34/2021 Príloha 
  Prilohy_k_SP - Procurio - 34/2021 Príloha 
  SP_PSK_SOS_Podjavorinska_nadlimit - Procurio - 34/2021 Súťažné podklady 
  Oznámenie_o_vyhlaseni_VO_EU_vestnik_2021-OJS235-615348-sk - Procurio - 34/2021 Oznámenie o vyhlásení obstarávania 


 Prechod do systému eZakazky

Kliknutím na tlačidlo nižšie prejdete do systému eZakazky, kde sa môžete zákazky zúčastniť.