OBNOVA NÁRODNEJ KULTÚRNEJ PAMIATKY KOMENSKÉHO č.2 V KOŠICIACH EVIDOVANEJ V ÚSTREDNOM ZOZNAME PAMIATKOVÉHO FONDU AKO „ ŠKOLA PAMäTNÁ“ - ELI

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť kliknite na tlačidlo "Prejsť na eZakazky".

Názov dokumentu
Typ
  Prilohy_k_SP - 32475-WYP Príloha 
  Priloha c. 1 SP_PD - 32475-WYP Príloha 
  SP_Kosice_Strojnicka - 32475-WYP Súťažné podklady 
  Vyzva_na_predkladanie_ponuk_32475-WYP Výzva na predloženie ponuky 


 Prechod do systému eZakazky

Kliknutím na tlačidlo nižšie prejdete do systému eZakazky, kde sa môžete zákazky zúčastniť.