Činnosť stavebného dozoru pre projekt: „Stakčín – Intenzifikácia úpravne vody“

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť kliknite na tlačidlo "Prejsť na eZakazky".

Názov dokumentu
Typ
  Oprava oznámenia zo dna 20.01.2022-zmena termínu predkladania ponúk- SD_12_2021_STK_VSV Oznámenie o vyhlásení obstarávania 
  Súťažné podklady - Oprava zo dna 12.01.2022 - SD_12_2021_STK_VSV Súťažné podklady 
  Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie zo dňa 12.01.2022 - SD_12_2021_STK_VSV Vysvetlenie  
  Oznámenie o vyhlásení obstarávania - SD_12_2021_STK_VSV Oznámenie o vyhlásení obstarávania 
  Súťažné podklady - Činnosť stavebného dozoru pre projekt: „ Súťažné podklady 


 Prechod do systému eZakazky

Kliknutím na tlačidlo nižšie prejdete do systému eZakazky, kde sa môžete zákazky zúčastniť.