CYKLOTRASA STARÁ MYJAVA - LIPOVČEKY

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť kliknite na tlačidlo "Prejsť na eZakazky".

Názov dokumentu
Typ
  Dodatok č.1 k technickej správe projektovej dokumentácie - 42559-WYP Vysvetlenie  
  Odpoveď na žiadosti o vysvetlenie zo dňa 26.11.2020 - 42559-WYP Vysvetlenie  
  Oprava výzvy na predkladanie ponuk - zmena termínu na predkladanie ponúk - 42559-WYP Výzva na predloženie ponuky 
  Odpoveď na žiadosti o vysvetlenie zo dňa 23.11.2020 - 42559-WYP Vysvetlenie  
  Oprava prílohy č.5 SP - návrh zmluvy o dielo zo dna 19.11.2020 - 42559-WYP Súťažné podklady 
  Odpoveď na žiadosti o vysvetlenie so dňa 19.11.2020 - 42559-WYP Vysvetlenie  
  Odpoveď na žiadosti o vysvetlenie so dňa 12.11.2020 - 42559-WYP Vysvetlenie  
  Súťažné podklady - 42559-WYP Súťažné podklady 
  Výzva na predloženie ponuky - 42559-WYP Výzva na predloženie ponuky 


 Prechod do systému eZakazky

Kliknutím na tlačidlo nižšie prejdete do systému eZakazky, kde sa môžete zákazky zúčastniť.