Služby mestskej autobusovej dopravy v meste Považská Bystrica

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť kliknite na tlačidlo "Prejsť na eZakazky".

Názov dokumentu
Typ
  Oprava oznámenia zo dňa 10.08.2020 - 20613-MSS Oznámenie o vyhlásení obstarávania 
  Oznámenie o vyhlásení obstarávania _oprava zo dna 23.07.2020- 20613-MSS Oznámenie o vyhlásení obstarávania 
  Odpoveď na žiadosti o vysvetlenie zo dňa 23.07.2020 - 20613-MSS Vysvetlenie  
  Vyjadrenie k žiadosti o nápravu zo dna 13.07.2020 - prílohy - 20613-MSS Vyjadrenie k žiadosti o nápravu  
  Vyjadrenie k žiadosti o nápravu zo dna 13.7.2020 - 20613-MSS Vyjadrenie k žiadosti o nápravu  
  Oznámenie o námietke a predbežnom opatrení - 20613-MSS Ostatné dokumenty  
  Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie zo dňa 29.06.2020 - 20613-MSS Vysvetlenie  
  Vyjadrenie k žiadosti o nápravu zo dna 20.06.2020 - prílohy - 20613-MSS Vyjadrenie k žiadosti o nápravu  
  Vyjadrenie k žiadosti o nápravu zo dna 20.06.2020 - 20613-MSS Vyjadrenie k žiadosti o nápravu  
  Súťažné podklady oprava prílohy č.10 návrhu zmluvy - 20613-MSS Súťažné podklady 
  Oprava súťažných podkladov zo dňa 25.06.2020_sprievodný list - 20613-MSS Súťažné podklady 
  Oprava oznámenia zo dna 19.6.2020_predlženie lehoty na predkladanie ponúk - 20613-MSS Oznámenie o vyhlásení obstarávania 
  Vyjadrenie k žiadosti o nápravu - 20613-MSS Vyjadrenie k žiadosti o nápravu  
  Prílohy vybavenia ZoN - 20613-MSS Vyjadrenie k žiadosti o nápravu  
  Odpoved na žiadosť o vysvetlenie_zo dna 08.06.2020 - 20613-MSS Vysvetlenie  
  Súťažné podklady - 20613-MSS Súťažné podklady 
  Oznámenie o vyhlásení obstarávania - 20613-MSS Oznámenie o vyhlásení obstarávania 


 Prechod do systému eZakazky

Kliknutím na tlačidlo nižšie prejdete do systému eZakazky, kde sa môžete zákazky zúčastniť.