Spracovanie a zhodnocovanie biologického odpadu – výstavba kompostárne.

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť kliknite na tlačidlo "Prejsť na eZakazky".

Názov dokumentu
Typ
  Odpoveď na žiadosti o vysvetlenie zo dňa 19.04.2021 - 18744-WYP Vysvetlenie  
  Súťažné podklady - 18744-WYP Súťažné podklady 
  Výzva na predloženie ponuky - 18744-WYP Výzva na predloženie ponuky 


 Prechod do systému eZakazky

Kliknutím na tlačidlo nižšie prejdete do systému eZakazky, kde sa môžete zákazky zúčastniť.