PRESTAVBA OBJEKTU NA DENNÝ STACIONÁR S ODĽAHČOVACOU SLUŽBOU“_2

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť kliknite na tlačidlo "Prejsť na eZakazky".

Názov dokumentu
Typ
  Oprava SP c. 5_Kalna_stacionar_2_lehoty - 50067-WYP Súťažné podklady 
  OPRAVA Vyzvy c. 4_lehoty - 50067-WYP Výzva na predloženie ponuky 
  Oprava_c_1_Prilohy_c__6__Zavazny_casovy_navrh_realizacie_diela - 50067-WYP Príloha 
  Oprava_c_1_Prilohy_c__7__Zavazny_navrh_realizacie_diela__pracovnici - 50067-WYP Príloha 
  Oprava_c_1_Prilohy_c__8__Zavazny_navrh_realizacie_diela__vozidla_stroje_a_zariadenia - 50067-WYP Príloha 
  Oprava_c_1_Prilohy_c__12_Technologicke_procesy__etapy - 50067-WYP Príloha 
  Oprava_c_2_Prilohy_c_2_vykaz_vymer_k_naceneniu - 50067-WYP Príloha 
  Doplnenie c. 2 prilohy c. 1 SP_PD_17_SCHODY - 50067-WYP Príloha 
  Vysvetlenie č. 1 Denný stacionár - všetkým uchádzačom - 50067-WYP Vysvetlenie  
  Doplnenie c. 1 prilohy c. 1 SP_PD - 50067-WYP Príloha 
  Vysvetlenie č. 3 Denný stacionár - všetkým uchádzačom - 50067-WYP Vysvetlenie  
  Vysvetlenie č. 2 Denný stacionár všetkým uchádzačom - 50067-WYP Vysvetlenie  
  Oprava_c_1_Prilohy_c_2_vykaz_vymer_k_naceneniu - 50067-WYP Príloha 
  Oprava SP c. 4_Kalna_stacionar_2_lehoty - 50067-WYP Súťažné podklady 
  OPRAVA Vyzvy c. 3_lehoty - 50067-WYP Výzva na predloženie ponuky 
  Oprava SP c. 3_Kalna_stacionar_2_zosuladenie - 50067-WYP Súťažné podklady 
  Vybavenie žiadosti o nápravu č. 1 - čiastočne sa vyhovuje - 50067-WYP Vyjadrenie k žiadosti o nápravu  
  Oprava c. 1_Príloha č. 5 SP_Zmluva o dielo_Kalna_stacionar - 50067-WYP Príloha 
  OPRAVA Vyzvy c. 2_lehoty - 50067-WYP Výzva na predloženie ponuky 
  Oprava SP c. 2_Kalna_stacionar_2_lehoty - 50067-WYP Súťažné podklady 
  Oprava SP c. 1_Kalna_stacionar_2_lehoty - 50067-WYP Súťažné podklady 
  OPRAVA Vyzvy c. 1_lehoty - 50067-WYP Výzva na predloženie ponuky 
  Vyzva_na_predkladanie_ponuk_50067-WYP Výzva na predloženie ponuky 
  Vyzva_na_predkladanie_ponuk_doslana do Vestnika 12.12.2023 - Procurio 26/2022 Výzva na predloženie ponuky 
  Priloha c. 1 _PD - Procurio 26/2022 Príloha 
  Prilohy_k_SP - Procurio 26/2022 Príloha 
  SP_Kalna_stacionar_2 - Procurio 26/2022 Súťažné podklady 


 Prechod do systému eZakazky

Kliknutím na tlačidlo nižšie prejdete do systému eZakazky, kde sa môžete zákazky zúčastniť.