Spoločné obstarávanie poistných služieb

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť kliknite na tlačidlo "Prejsť na eZakazky".

Názov dokumentu
Typ
  Vysvetlenie č. 2 Vysvetlenie  
  Vysvetlenie č. 3 Vysvetlenie  
  Príloha č. 1 k vysvetleniu Príloha 
  Vysvetlenie č. 1 Vysvetlenie  
  Oznámenie o vyhlásení obstarávania - 33948-MSS Oznámenie o vyhlásení obstarávania 
  Oznámenie o vyhlásení obstarávania ÚV EÚ Oznámenie o vyhlásení obstarávania 
  Príloha č. 6 k SP RD s prílohami časť II. MV Príloha 
  Príloha č. 5 k SP RD s prílohami pre časť I. majetok Príloha 
  Príloha č. 4 JED Príloha 
  Súťažné podklady - 23/PRO/2020 Súťažné podklady 
  Príloha č. 3 škodovosť pre časť II. Príloha 
  Príloha č. 2 k SP škodovosť pre časť I. Príloha 
  Príloha č. 1 k SP Zoznam verejných obstarávateľov pristupujúcich k verejnému obstarávaniu Príloha 


 Prechod do systému eZakazky

Kliknutím na tlačidlo nižšie prejdete do systému eZakazky, kde sa môžete zákazky zúčastniť.