Tvorba a údržba zelene na vymedzenom území Mesta Žilina

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť kliknite na tlačidlo "Prejsť na eZakazky".

Názov dokumentu
Typ
  Príloha k vysvetleniu č. 3 Vysvetlenie  
  Vysvetlenie č. 3 Vysvetlenie  
  Oznámenie o vyhlásení obstarávania - EÚ Oznámenie o vyhlásení obstarávania 


 Prechod do systému eZakazky

Kliknutím na tlačidlo nižšie prejdete do systému eZakazky, kde sa môžete zákazky zúčastniť.