Nákup konštrukčného materiálu, stavebného materiálu a súvisiacich tovarov