Vypracovanie a dodanie diela, resp. vykonanie diela v nasledovnom rozsahu: spracovanie PD, odborný autorský dohľad (ďalej len „OAD“) a vykonanie IČ pre stavbu: „Stavebné úpravy chodníkov v meste Žilina – vodozádržné opatrenia a zvýšenie podielu zelene“

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť kliknite na tlačidlo "Prejsť na eZakazky".

Názov dokumentu
Typ
  Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - Vypracovanie a dodanie diela, resp. vyko Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu  


 Prechod do systému eZakazky

Kliknutím na tlačidlo nižšie prejdete do systému eZakazky, kde sa môžete zákazky zúčastniť.