Obnova hlavného objektu Nemocnice v Kráľovskom Chlmci – I.ETAPA

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť kliknite na tlačidlo "Prejsť na eZakazky".

Názov dokumentu
Typ
  Súťažné podklady oprava lehoty Súťažné podklady 
  Oznámenie o vyhlásení obstarávania corrigendum Oznámenie o vyhlásení obstarávania 
  Príloha k vysvetleniu č. 3 aktualizácia PD Príloha 
  Príloha k vysvetleniu č. 3 VV oprava opravy Príloha 
  Vysvetlenie č. 3 odpoveď Vysvetlenie  
  Vysvetlenie č. 2 odpoveď Vysvetlenie  
  Príloha k vysvetleniu č. 4 SP edit časti oprava Príloha 
  Príloha k vysvetleniu č. 4 SP oprava Príloha 
  Vysvetlenie č. 4 odpoveď Vysvetlenie  
  Príloha k vysvetleniu č. 2 opravená príloha č. 2 k SP - VV Príloha 
  Vysvetlenie č. 1 odpoveď Vysvetlenie  
  Oznámenie o vyhlásení obstarávania - 36218 - MSP Oznámenie o vyhlásení obstarávania 
  Oznámenie o vyhlásení obstarávania - 675593-2023 Oznámenie o vyhlásení obstarávania 
  Príloha č. 6 k SP Technologické procesy Príloha 
  Príloha č. 5 k SP harmonogram Príloha 
  Príloha č. 4 k SP pracovníci Príloha 
  Príloha č. 3 k SP stroje Príloha 
  Príloha č. 2 k SP VV Príloha 
  Príloha č. 1 k SP - PD Príloha 
  Príloha č. 7 k SP JED Príloha 
  Súťažné podklady editovateľné časti B.3 a C.1 Súťažné podklady 
  Súťažné podklady - 08/PRO/2023 Súťažné podklady 


 Prechod do systému eZakazky

Kliknutím na tlačidlo nižšie prejdete do systému eZakazky, kde sa môžete zákazky zúčastniť.