Rekonštrukcia objektu Knižnica P.O.Hviezdoslava

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť kliknite na tlačidlo "Prejsť na eZakazky".

Názov dokumentu
Typ
  Prilohy vysvetlenia SP zo dna 14.01.2022 - 57740-WYP Vysvetlenie  
  Odpoveď na žiadosti o vysvetlenie zo dňa 14.01.2022 - 57740-WYP Vysvetlenie  
  Prílohy vysvetlenia SP zo dna 04.01.2022 - 57740-WYP Vysvetlenie  
  Odpoveď na žiadosti o vysvetlenie zo dňa 04.01.2022 - 57740-WYP Vysvetlenie  
  Prílohy vysvetlenia SP zo dna 15.12.2021 - 57740-WYP Vysvetlenie  
  Odpoveď na žiadosti o vysvetlenie zo dňa 15.12.2021 - 57740-WYP Vysvetlenie  
  Súťažné podklady - 57740-WYP Súťažné podklady 
  Výzva na predloženie ponuky - 57740-WYP Výzva na predloženie ponuky 


 Prechod do systému eZakazky

Kliknutím na tlačidlo nižšie prejdete do systému eZakazky, kde sa môžete zákazky zúčastniť.