Rekonštrukcia organa v miestnosti č. 11, HTF VŠMU

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť kliknite na tlačidlo "Prejsť na eZakazky".

Názov dokumentu
Typ
  Ostatné dokumenty - 33464-WYS JED Ostatné dokumenty  
  Ostatné dokumenty - 33464-WYS Určenie PHZ Ostatné dokumenty  
  Výzva na predloženie ponuky - 33464-WYS Výzva na predloženie ponuky 
  Príloha k súťažným podkladom k naceneniu - 33464-WYS Príloha 
  Súťažné podklady - 33464-WYS Súťažné podklady 


 Prechod do systému eZakazky

Kliknutím na tlačidlo nižšie prejdete do systému eZakazky, kde sa môžete zákazky zúčastniť.