Zabezpečenie servisných služieb digitalizačného zariadenia Witikon MDS pre Digitalizačné centrum M SNP v Banskej Bystrici

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť kliknite na tlačidlo "Prejsť na eZakazky".

Názov dokumentu
Typ
  Oznámenie o vyhlásení obstarávania korigent č. 1 Oznámenie o vyhlásení obstarávania 
  Oznámenie o vyhlásení obstarávania - korigent zverejnený v Ú.v. Oznámenie o vyhlásení obstarávania 
  Príloha k vysvetleniu č. 1 - upravený návrh servisnej zmluvy Príloha 
  Vysvetlenie č. 1 Príloha SP č. 2 - upravené znenie servisnej zmluvy Vysvetlenie  
  Oznámenie o vyhlásení obstarávania - 2/2020/VO/po Oznámenie o vyhlásení obstarávania 
  Oznámenie o vyhlásení obstarávania - 2/2020/VO/po Oznámenie o vyhlásení obstarávania 
  Súťažné podklady - 2/2020/VO/po Súťažné podklady 
  Súťažné podklady - 2/2020/VO/po Súťažné podklady 
  Súťažné podklady - 2/2020/VO/po Súťažné podklady 
  Súťažné podklady - 2/2020/VO/po Súťažné podklady 
  Súťažné podklady - 2/2020/VO/po Súťažné podklady 
  Súťažné podklady - 2/2020/VO/po Súťažné podklady 


 Prechod do systému eZakazky

Kliknutím na tlačidlo nižšie prejdete do systému eZakazky, kde sa môžete zákazky zúčastniť.