II. Rekonštrukcia a obnova 43 monitorovacích objektov podzemných vôd

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť kliknite na tlačidlo "Prejsť na eZakazky".

Názov dokumentu
Typ
  časť 4 Výkazy výmer editov.excel Príloha 
  časť 3 Výkazy výmer editov.excel Príloha 
  časť 2 Výkazy výmer editov.excel Príloha 
  časť 1 Výkazy výmer editov.excel Príloha 
  časť 4 - Návrh zmluvy o dielo z SP editov. Príloha 
  časť 4 Osobitná príloha 2 k SP Rekapitulácia ceny, výkaz výmer_juh Príloha 
  časť 4 Osobitná Príloha SP Projektová dokumentácia Výkaz výmer Príloha 
  časť 3 - Návrh zmluvy o dielo z SP editov. Príloha 
  časť 3 Osobitná príloha 2 k SP Rekapitulácia ceny, výkaz výmer_stred Príloha 
  časť 3 Osobitná Príloha SP Projektová dokumentácia Výkaz výmer Príloha 
  časť 2 - Návrh zmluvy o dielo z SP editov. Príloha 
  časť 2 Osobitná príloha 2 k SP Rekapitulácia ceny, výkaz výmer_sever Príloha 
  časť 2 Osobitná Príloha SP Projektová dokumentácia a výkaz výmer Príloha 
  časť 1 - Návrh zmluvy o dielo z SP editov. Príloha 
  časť 1 Osobitná príloha 2 k SP Rekapitulácia ceny, výkaz výmer_východ_ Príloha 
  Časť 1 Osobitná Príloha k Súťažným podkladom Projektová dokumentácia a výkaz výmer Príloha 
  Príloha č. 1 z SP Krycí list editov. Príloha 
  Súťažné podklady - II. Rekonštrukcia a obnova 43 monitorovacích objektov Súťažné podklady 


 Prechod do systému eZakazky

Kliknutím na tlačidlo nižšie prejdete do systému eZakazky, kde sa môžete zákazky zúčastniť.