Zastrešenie bazéna pre vodné pólo kúpaliska Červená hviezda

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť kliknite na tlačidlo "Prejsť na eZakazky".

Názov dokumentu
Typ
  Opravená Príloha č. 1 VV Príloha 
  Vysvetlenie č. 4 Vysvetlenie  
  Vysvetlenie č. 3 Vysvetlenie  
  Príloha k vysvetleniu č. 2 Príloha 
  Vysvetlenie č. 2 Vysvetlenie  
  Vysvetlenie č. 1 Vysvetlenie  
  Výzva na predloženie ponuky - 18319-WYP Výzva na predloženie ponuky 
  Súťažné podklady časť B.3 a C.1 Súťažné podklady 
  Súťažné podklady - 15/PRO/2021 Súťažné podklady 
  Príloha k SP - PD Príloha 
  Príloha č. 6 k SP JED Príloha 
  Príloha č. 5 k SP Technologické procesy Príloha 
  Príloha č. 4 k SP Záväzný časový návrh realizácie diela Príloha 
  Príloha č. 3 k SP Záväzný návrh realizácie diela – pracovníci Príloha 
  Príloha č. 2 k SP Záväzný návrh realizácie diela – vozidlá, stroje, zaradenia Príloha 
  Príloha č. 1 k SP Výkaz výmer Príloha 


 Prechod do systému eZakazky

Kliknutím na tlačidlo nižšie prejdete do systému eZakazky, kde sa môžete zákazky zúčastniť.