Dobudovanie a intenzifikácia ČOV Levoča

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť kliknite na tlačidlo "Prejsť na eZakazky".

Názov dokumentu
Typ
  Oprava oznámenia zo dna 18.12.2020 - zmena termínu predkladania ponuk.pdf - PVS_03_2020_LE Oznámenie o vyhlásení obstarávania 
  Oprava oznámenia zo dna 30.11.2020 - zmena termínu predkladania ponuk - PVS_03_2020_LE Oznámenie o vyhlásení obstarávania 
  Oprava oznámenia zo dna 2.11.2020 - zmena termínu predkladania ponuk Oznámenie o vyhlásení obstarávania 
  Prílohy vysvetlenia zo dna 05.10.2020 - PVS_03_2020_LE Vysvetlenie  
  Odpoveď na žiadosti o vysvetlenie zo dňa 05.10.2020 - PVS_03_2020_LE Vysvetlenie  
  Odpoveď na žiadosti o vysvetlenie zo dňa 24.09.2020 - PVS_03_2020_LE Vysvetlenie  
  Súťažné podklady - PVS_03_2020_LE Súťažné podklady 
  Oznámenie o vyhlásení obstarávania - PVS_03_2020_LE Oznámenie o vyhlásení obstarávania 


 Prechod do systému eZakazky

Kliknutím na tlačidlo nižšie prejdete do systému eZakazky, kde sa môžete zákazky zúčastniť.