Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v SOŠ agropotravinárskej a technickej, Kušnierska brána 349/2, Kežmarok, Školská hala a dielne, Pradiareň

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť kliknite na tlačidlo "Prejsť na eZakazky".

Názov dokumentu
Typ
  Vysvetlenie 02-SOS Kezmarok-pradiaren-všetkým záujemcom - 13847-WYP Vysvetlenie  
  Vysvetlovanie 01-SOS Kezmarok-pradiaren-všetkým záujemcom - 13847-WYP Vysvetlenie  
  Prilohy_k-SP - 13847-WYP Príloha 
  Príloha č. 1 SP_PD - 13847-WYP Príloha 
  SP_SOS_Kezmarok_Pradiareň - 13847-WYP Súťažné podklady 
  Vyzva_na_predkladanie_ponuk_13847-WYP - 13847-WYP Výzva na predloženie ponuky 


 Prechod do systému eZakazky

Kliknutím na tlačidlo nižšie prejdete do systému eZakazky, kde sa môžete zákazky zúčastniť.