Revitalizácia vnútrobloku s prvkami zelenej infraštruktúry v obci Košolná - stavebná časť_2

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť kliknite na tlačidlo "Prejsť na eZakazky".

Názov dokumentu
Typ
  Vysvetlovanie 02_Kosolna - Procurio-30/2021 Vysvetlenie  
  Oprava č.1_Výzvy na PP_Košolná_stavebná časť Výzva na predloženie ponuky 
  Vysvetlovanie 01_Kosolna Vysvetlenie  
  Výzva na PP_Košolná_stavebná časť - Procurio-30/2021 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu  


 Prechod do systému eZakazky

Kliknutím na tlačidlo nižšie prejdete do systému eZakazky, kde sa môžete zákazky zúčastniť.