Kuzmice - kanalizácia a ČOV

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť kliknite na tlačidlo "Prejsť na eZakazky".

Názov dokumentu
Typ
  Oprava oznámenia o vyhlásení VO zo dna 19.01.2021_zmena termínu na predkladanie ponúk - VVS_KUZ_12_2021 Oznámenie o vyhlásení obstarávania 
  Odpoveď na žiadosti o vysvetlenie zo dňa 18.01.2022 - VVS_KUZ_12_2021 Vysvetlenie  
  Oprava súťažných podkladov a oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania zo dňa 13.01.2022 - VVS_KUZ_12_2021 Súťažné podklady 
  Oprava súťažných podkladov a oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania zo dňa 13.01.2022 – sprievodný list - VVS_KUZ_12_2021 Súťažné podklady 
  Súťažné podklady - VVS_KUZ_12_2021 Súťažné podklady 
  Oznámenie o vyhlásení obstarávania - VVS_KUZ_12_2021 Oznámenie o vyhlásení obstarávania 


 Prechod do systému eZakazky

Kliknutím na tlačidlo nižšie prejdete do systému eZakazky, kde sa môžete zákazky zúčastniť.